Nizár Kabbání (1923-1998)

Ukázky z tvorby

Je to moje pochybení

Je to moje veliké, moc veliké pochybení
námořníku mých očí, kněžno má
že miluju jak dítě
a své básně tak jako děti píši
Vždyť nakonec nejslavnější milenci,
milovaná moje, byli přece dětmi
a ty nejkrásnější básně, milovaná moje
složily děti
Moje první pochybení je a vůbec ne poslední
že stále žiji ve stavu oslnění
a že na lásku, milovaná moje
jsem připraven kdykoli
ve dne i v noci
že každá žena kterou miluji
mě na dvacet tisíc kousků rozbije
otevřeným městem mě vyhlásí
a pak mě za sebou nechá jako prach
Je to moje pochybení
že na svět nahlížím, milovaná moje
dětským rozumem
a s dětským ohromením
že do svého sešitu mohu
velmi jednoduše nakreslit ženu
aby se podobala stromu
a z ňadra jež si vyberu
složím papírovou vlaštovku
Je to moje pochybení
ale kdo vlastně nikdy nepochybil
že stále ještě věřím
na dary nebes
že stromy, hvězdy a oblaka jsou mí přátelé
že jsem ze svých básní vytvořil metropoli
v níž vládne žena
že každý uzavřený ret
si v mém království co chce povídá
a každé bázlivé ňadro může vzlétnout
nebo se uvelebit
kdy se mu zachce
Je to moje pochybení
pokud to za pochybení považuješ
že už od dětsví
hledám vílu spící v lese
pro niž je rybník zrcadlem
a oblaka hřebenem
je to moje pochybení
že stále jen čekám na báseň
jež přijde od břehů odloučení
a že chápu, milovaná moje
jak psaní může znamenat smrt
Je to moje pochybení
že jsem lásku vynesl z jeskyně
na svěží vzduch
a že moje hruď, má milovaná
je chrám otevřený všem milujícícm

K muži

Kdy jen poznáš
jak moc tě miluji
Ach, muži
za tebe celý svět bych dala
Kdyby chtěl moře
do tvých očí bych ho nalila
Kdybys chtěl slunce
do tvých dlaní bych ho vložila
Miluji tě
na oblaka to píšu
a ptákům
i stromům to povídám
Miluji tě
na vodu to vytesám
révám a pohárům to nalévám
Miluji tě
snaž se mi pomoci
Vždyť kdo neštěstí začal
musí ho i skončit
Kdo otevře dveře
měl by je i zavřít
Kdo rozdělá oheň
má ho i uhasit
Ty, jenž mlčky kouříš
a mě necháváš z moře zvedat kotvu
a zase ji spouštět
copak nevidíš jak se v moři lásky topím?
Že vlny přežvykují mé naděje
a vyplyvují je
Sestup maličko z mých řas
muži, jenž stále jen moje sny zabíjíš
a oživuješ
Už dost
nehraj se mnou roli zamilovaného
přstaň volit slova která si vůbec nemyslíš
Kolik jen dopisů které mi pošleš
jsem vymyslela
tak jsem byla šťastná z květin
které mi přineseš
kolik jen šatů jsem si vysnila které si koupím
tolik jsem byla šťastná že mě k tanci pozveš
a moje ruka tolik byla zmatená
že jsem ani nevěděla kam ji položit
Vrať se ke mně!
Po tvém odchodu už nenosím náhrdelník
svých parfémů jsem se už ani nedotkla
Vrať se takový jaký jsi
jasný den nebo deštivo
Jaký je to život
když ty v něm nebudeš

Ukázky použity z knihy:
Kabbání, Nizár: Kníže lyriků básník pro všechny, přel. Jaromír Hajský, vyd. nakladatelství Dar Ibn Rushd, Praha, 2000

back for good

© jr 4002