William Blake (1757-1827)

Svět v zrnku písku

Bláznivý zpěv

Větrný kvil
a noční chlad.
Kéž bych už snil.
Žal na mne pad.
Ale hle, stoupá den
nad východním pahorkem
a první zpěváci
už čtveračí.

Až ke klenbě
kamenných nebes
zarmouceně
se můj hlas dones.
Do ucha noci zní,
oči dne rozteskní,
rozvzteká vichřice,
s bouřemi škádlí se.

Jak běs, jenž skryt
ve mraku lká,
chci nocí jít
do daleka.
Východu sbohem dám,
všem jeho útěchám.
Světlem jen bolesti
do mozku dští.

Miluji něžný zpěv

Miluji něžný zpěv
a tanec veselý,
nevinný dívčí zjev,
když rty jen ševelí.

Miluji echo hor
nad bujným údolím,
kde jásá každý tvor
vždycky a nade vším.

Miluji chaloupku
a v klidu světnice
chléb s mlékem na stolku
anebo ovoce.

Miluji starý dub
s dubovou lavicí,
kde na hry mladých tlup
shlížejí staříci.

Miluji každého,
tebe však, Kitty, víc.
Jenom ty ze všeho
jsi jas mých zřítelnic.

Šťastně jsem bloudil lukami

Šťastně jsem bloudil lukami
a ochutnával letních krás.
Když láska zjevila se mi,
byl jako slunce její jas!

Přinesla mi růže do tváří,
do vlasů vpletla lilie.
Svou zahradou mě provází,
kde zlatá slast se rozvije.

Mým písním slunce dává dech,
ale mám kolem zlatou klec.
I s jarní rosou na křídlech
jsem v měkké síti zajatec.

Láska se na mé písně ptá,
hraje si se mnou v objetí.
Čechrá mi křídla ze zlata,
směje se mému zajetí.

Ztratil jsem při lásce

Ztratil jsem při lásce
všechen šat, jenž se skví,
úsměv, mír ze srdce.
Bezradné zoufalství
sází tis na můj hrob.
A z lásky klesám hloub.

Pročpak je její tvář
jak poupě líbezná
či na nebesích zář,
když srdce z ledu má?
V prsou má náhrobek,
kde poutník hledá lék.

Jen podejte mi rýč,
mé srdce rubáš chce.
Až půjdu smrti vstříc,
ať zuří vichřice.
Klesnu jak chladná zem.
Toť láska nad hrobem!

back for good

© jr 4002