Petr Bezruč (1867-1958)
(vl. jménem Vladimír Vašek)

Český básník, autor jedné z největších knih české poezie, sbírky Slezské písně, ve které se stylizoval do role "slezského barda". Protispolečenský buřič stojící mimo všechny básnické skupiny. Narodil se v Opavě v rodině středoškolského profesora a filologa Antonína Vaška. V roce 1877 se s rodiči přestěhoval do Brna a tam žil téměř šedesát let, kromě tří let, které strávil v Praze na studiích klasické filologie (1885-88) a dvou let, které strávil v Místku (1891-93), kde pracoval jako poštovní úředník. Po návratu do Brna pracoval až do odchodu do důchodu na nádražní poště. Za první světové války byl vězněn pro podezdření z velezrady (1915-16). Za okupace se přestěhoval do Kostelce na Hané. V syrových verších o těžkém životě vyjadřoval odpor proti národnostnímu a sociálnímu útlaku ve Slezsku. Jádro knihy tvoří balady, lyrické konfese, lidové pamflety a básně, které dramatickým patosem a symbolikou přerůstají až do podoby lidového mýtu. Ostatní básnická tvorba obsahuje milostnou lyriku a reflexívní verše o smyslu života. Napsal řadu příležitostných básní (Stužkonoska modrá, výbor Přátelům a nepřátelům) a drobnějších časopiseckých próz (výbor Povídky ze života). Zemřel v Olomouci, pohřben byl ale v Opavě.

Slezské písně - ukázky

Maryčka Magdonova

Šel starý Magdon od Ostravy domů,
v bartovské harendě večer se stavil,
s rozbitou lebkou z ní vyletěl ven.
Plakala Maryčka Magdonova.

Vůz plný uhlí se v koleje zvrátil.
Pod vozem zhasla Magdonova vdova.
Na Starých hamrech pět vzlykalo sirot,
nejstarší Maryčka Magdonova.

Kdo se jich ujme a kdo jim dá chlév?
Budeš jim otcem a budeš jim matkou?
Myslíš, kdo doly má, má srdce také,
tak jak ty, Maryčko Magdonova?

Bez konce jsou lesy markýze Gera.
Otcové když v jeho pobiti dolech,
smí si vzít sirotek do klínu drva,
co pravíš, Maryčko Magdonova?

Maryčko, mrzne a není co jíst...
Na horách, na horách plno je dřeva...
Burmistr Hochfelder viděl tě sbírat,
má mlčet, Maryčko Magdonova?

Cos to za ženicha vybrala sobě?
Bodák má na rameni, na čapce peří,
drsné čelo, ty jdeš s ním do Frydku,
půjdeš s ním, Maryčko Magdonova?

Cos to za nevěstu? Schýlená hlava,
fěrtoch máš na očích, do něho tekou
hořké a ohnivé krůpěje s lící,
co je ti, Maryčko Magdonova?

Frydečtí grosbyrgři, dámy ze Frydku
jízlivou budou se smáti ti řečí,
ze síňky uzří tě Hochfelder žid.
Jak je ti, Maryčko Magdonova?

V mrazivé chýši, tam ptáčata zbyla,
kdo se jich ujme a kdo jim dá chléb?
Nedbá pán bídných. Co znělo ti v srdci
po cestě, Maryčko Magdonova?

Maryčko, po straně ostré jsou skály,
podle nich kypí a utíká k Frydku
šumivá, divoká Ostravice.
Slyšíš ji, rozumíš, děvucho z hor?

Jeden skok nalevo, po všem je, po všem.
Černé tvé vlasy se na skále chytly,
bílé tvé ruce se zbarvily krví,
sbohem buď, Maryčko Magdonova!

Na starých Hamrech na hřbitově při zdi
bez křížů, bez kvítí krčí se hroby.
Tam leží bez víry samovrazi.
Tam leží Maryčka Magdonova.

v bartovské harendě v bartovské krčmě; lesy markýze Gera básník tak nazývá arcivévodu Bedřicha Habsburka, jemuž patřilo Těšínsko; podobně utlačoval lid svého panství, jako v 10. století markabě Gero hubil polabské kmeny slovanské; otcové rodiče, nářeční slovo; drva dříví, nářeční slovo; burkmistr purkmistr, starosta; fěrtoch zástěra; grosbyrgři zámožní občané

Ostrava

Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem,
sto roků kopal jsem uhlí,
za sto let v rameni bezmasém
svaly mi v železo ztuhly.

Uhelný prach sedl do očí,
rubíny ze rtů mi uhly,
se vlasů, s vousů a s obočí
visí mi rampouchy uhlí.

Chléb s uhlím beru si do práce,
z roboty jdu na robotu,
při Dunaji strmí paláce
z krve mé a z mého potu.

Sto roků v kopalně mlčel jsem,
kdo mi těch sto roků vrátí?
Když jsem jim pohrozil kladivem,
kdekdo se začal smáti.

Abych měl rozum, šel na kopalnu zas,
pro pány robil jak prve:
máchl jsem kladivem - teklo v ráz
na Polské Ostravě krve!

Všichni vy na Slezské, všichni vy, dím,
nech vám je Petr nebo Pavel,
mějž prs kryt krunýřem ocelovým,
tisícům k útoku zavel;

Všichni vy na Slezské, všichni vy, dím,
hlubokých páni vy dolů:
přijde den, z dolů jde plamen a dým,
přijde den, zůčtujem spolu!

rubíny ze rtů mi uhly zmizela červeň ze rtů, staly se nezdravě bezbarvými; kopalna uhelná šachta

back for good

© jr 4002