Vítězslav Hálek (1835-1874)
vlastním jménem Vincenc Hálek

Český básník, prozaik, dramatik, literární a divadelní kritik, fejetonista, novinář, autor povídek a črt. Otec lékaře a spisovatele Ivana Hálka (1872-1945). Spolu s Janem Nerudou vůdčí představitel skupiny literátů kolem almanachu 'Máj'. Ve své době nejoblíbenější básník lyrických, optimisticky laděných veršů vzdávajících hold lásce, přírodě a bezprostřední radosti ze života (celé jeho literární dílo i názory ovlivnila nejvíce léta strávená v prostředí klidného středočeského venkova). Autor realistických próz z prostředí českého venkova a maloměsta, někdy s výraznějším zaměřením na psychiku hrdiny. Narodil se v Dolinku. V letech 1855-58 studoval na filosofické fakultě v Praze. Řídil časopisy 'Lumír' (1863, 1873), 'Zlatá Praha' (1864-65) a 'Květy' (1865-72), byl redaktorem v 'Národních listech' (1861-74). Zemřel v Praze.
Dílo: povídky (Muzikantská Liduška /1861/, Na statku a v chaloupce /1871/, Na vejminku, Pod pustým kopcem /1874/, Poldík rumař, "Študent" Kvoch), sbírky básní (Večerní písně /1859/, V přírodě /1872-74/), balady a romance (Pohádky z naší vesnice /1874/)

V přírodě

I.
Napadly písně v duši mou,
nezavolány, z nenadání,
jako když rosy napadá
po stéblokadeřavé stráni.
Kol se to mihá perlami,
i cítím dech tak mladý, zdravý,
že nevím, zda jsou radost má,
či pláč mé duše usedavý.
Však rosu luna zrodila,
a není písním v duši stání :
tekou co slast a slza má -
a den se chystá ku svitání.

II.
Ve vonné básni květomluvné luky,
ve světů nočních lesklém výronu
já čítám zákony všech zákonů,
jež vyšly z přírody pravěčné ruky.
A ptáků zpěvných zvukosnivé bědno,
motýla vznik, národů zániky
a lidstva ples i bolu výkřiky -
to zákonů těch písmo jenom jedno.
A hájů zášer, lunou prokmitavý,
šperk strání ve vod bystrém podletě,
šum, rozlitý po zemské planetě -
to zákonů těch výklad věčně pravý.
To jiná řeč, než zvůle země pánů;
to starší řeč, než v deskách s Sinaji,
víc božská, než co v chrámy vtěsnají,
a krásnější, než kletby Vatikánu.
To vzniku řeč, to tvůrčí ruka pilná,
to lásky řeč a srdce jímání,
to mluva nejsladšího žehnání -
to božská jen a v pravdě neomylná.

III.
Vždy cos mne táhne, modré hory, k vám,
jak slovo milenky a přítele;
já s myslí veselou k vám pospěch mám,
a mlád se v žití vracím, vesele.
Jak byste měly světa pravou líc:
zvuk, píseň, vůni, milé přístřeší,
ba i to lidské srdce lidským víc,
že dojme pravdivěj i potěší.
jak byste měly ještě v zásobě,
co ostatní svět nuzně promrhal:
květ, mladost, krásu v krásy podobě,
i radost, důvěru i pravý žal.
Mně jest, jak měl bych ve vás nalézti,
co nenacházím, ale hledám přec:
tu pravou slzu v lidské neštěstí,
to pravé slovo na útěchy řeč.

I jest mi, jakby lepší moje část
v tom vašem modru toužíc bloudila :
tam duše cítí v sebe ji se klást,
jest plná a jak v květy rozvilá.

IV.
Nic neskojí tak mysl osiřelou,
jak velduchů nesvadlé výkvěty,
kdy zvou nás v říše krás u výlety
a věčnou mladost před duši nám stelou.
Však zajít v hor si osamělou skrejši,
být u pramene črtám přírody,
jak rostou v díla věčné lahody -
to nad slzy nám duši ukonejší.
Tam v tichu dlít a nevnímat ni hlásku,
ni měkkých ňader k dechu zvednutí,
ni lístku třepotného šeptnutí,
jen s myšlénkami v královském být svazku.
Tu zdá se mi, že vše to velké čítám,
co z ducha bání v básně prýštělo,
ba jakby se jim odtud nechtělo,
já s velduchy všech věků se tu vítám.

V.
U Dodony stál svatý dub
a mocná slova šeptal :
ba věřte, vědí lesy víc,
než se kdy který mudrc zeptal.
V jich šumosnivé samotě
zpěv dětská trávil léta,
v nich bohové se zrodili
a všecka náboženství světa.
A na jich větvích dosavad
je rozvěšeno písní,
že celý národ poetův
je sotva kdy u verše vysní.
A v jejich šeru dosavad
je tolik náboženství,
že celé lidstvo může vždy
v nich obnovit své člověčenství.

VI.
Nechť zmudřelí se hádají
o písmeny a o zákony;
mně polní kvítko bylo vždy
nad krále i nad Salomony.
Nechť změří úzkým ňadrem si
výš odměny i pekla hloubi :
mně ptáče vzdor jich výměru
vždy z plných prs zazpívá v loubí.
Nechť barvou, zlatem plýtvají,
by zhyzdili šat nebi jasný :
na hvězdy pohled jediný
mně nad všecka jich nebe krásný.
A nechť i plic namáhají,
by prázno opili slov kvasem:
mně dítka žvavá výmluvnost
všech hlasů přírody jest hlasem.

VII.
Zašum mi v ochlad jaré doubí,
a půdo měkni, mechem poseta,
co pták, to notuj z ňader hloubi -
kdo vchází k vám, jest každý poeta.
Myšlénky jako jiskry skáčí
a duše velikosti do kořán,
přede mnou krás, div srdce stačí
svět starý za mnou mládím obetkán.
A kvítek jako víla v snění,
tajemnou věštkou každá šedá snět,
a laňky vzdušné, bez prodlení -
jak velká píseň celý kolem svět.
A sestersky mne větev hledá,
má hlava jako věnci poseta,
mé oko září, prs se zvedá :
kdo vchází k vám - jest každý poeta.

VIII.
Já laňku vidím za šera
červánky pít z hor jezera,
pak stála s němým okem,
pak v lesy mihla skokem.
Co se to se mnou stalo jen,
že sem v tu laňku proměněn ?
Má noha do vod vrůstá,
v červánky ztápím ústa.
A piju lesk jak padlý sníh,
a nad ním hvězd večerní mih,
i zlatý blankyt výše - -
z té modré břehů číše.
A stojím němý, udiven;
ten krásný svět toť krásný sen,
teď k duši cestu pne si -
já za laňkou jdu v lesy.

IX.
Pojď, drahá - než se dohodnou,
čí zpěv víc dojmout umí,
my sobě zajdem v pásmo hor,
kdy sterým hvozdem šumí.
Zpod řeka švarně na pochod
zve pramének si tenký,
a nad ní ptáků kmitný roj
hrá sobě na myšlénky.
A strání zvukotkaný dech,
hněv slavný vodopádů,
a všecko to jak z jedněch prs,
jak z velké duše skladu -
A jak tu píseň skládají,
až vyslechnem je vřele :
pak poznalas mou knihu kněh,
i mého učitele.

X.
Dech jara sezval přátele,
a jakby neznal hrází,
i té mé duši pokynul,
že do všech růží vchází.
Že v modro letí s skřivánkem
a v jeho písni prýská,
že bydlí v hájích, ve stromech
a s ptáčaty si stýská.
Že rozkládá se na luhu
a s vánkem dýchá jemně,
že s jitrem jásá po horách -
a s písněmi dlí ve mně.

XI.
Vyběhla bříza běličká
jak ze stáda ta kozička,
vyběhla z lesa na pokraj,
že prý už táhne jara báj.
Vyběhla jako panenka,
tak hebká a tak do tenka,
že až to lesem projelo,
a vše se touhou zachvělo.
A táhne šumem jara báj,
vzduch jak na housle, na šalmaj,
vzduch samá vůně, samý květ,
a mladý úsměv celý svět.
Hned každý strom zelený šat
jme svátečně se oblíkat,
a každá haluz, každá snět
chce novou řečí rozprávět.
A jakby k hodům zavolal,
přilítli hosté z blíž i dál,
a za den, za dva širý kraj
a celý svět byl jara báj.

XII.
Jsmeť lidé my jen jak ten strom,
kdy v zem zapustil kořen :
oklesťte jej, přesaďte jej, -
a život jeho zmořen.
A mysl naše v místě tkví,
kde nám kolébku stlali,
kde přítelky a přátelé
nás v dětskou souhru zvali.
A mysl naše v době tkví,
kdy srdce v sladké leči
si našlo družku a tu řeč,
již lásky zveme řečí.
A vazbu milých obvyků,
i sny, v nichž ráj nám stvořen -
oklesťte jej, přesaďte jej,
a život náš je zbořen.

XIII.
Žitné pole, žitné pole,
jak to zraje vesele!
Každý klásek muzikantem,
klasů jak když nastele.
Hedvábným to šatem šustí,
větřík v skočnou zadupe,
slunce objímá a líbá,
jen to v stéblu zalupe.
Za motýlkem včelka šeptem,
zda kdo v chrpě nevězí,
a ten cvrček posměváček
s křepeličkou pod mezí.
Žitné pole, žitné pole,
jak to zraje vesele!
A má mysl jako v tanci,
jak když písní nastele.

XIV.
Potůček s snivou olšinou,
to jak ten klouček s dívčinou :
on sladce šeptne sladký děj,
a ona kývne líbezněj.
A on co najde po cestě,
co své to prostře nevěstě,
ji v květ a perle usadí
a v snubnou zeleň kapradí.
A ona s myslí dětinnou
za jeho stře se hladinou,
a všecky sny a myšlénky
s ním tká na písně praménky.
Však není láska štěstí jen,
jeť někdy jak přetěžký sen,
jak vrby svislé zvětvení,
jež v zlé tam stojí znamení.
A jak se lásky mladý děj
pod olší tká nejlíbezněj :
tak bol mi, dívko, nad tebo
jež úkoj hledáš pod vrbou.

XV.
Matička příroda mi spala,
já u ní bděl a moc se trudil;
"Matičko, vstávej, už je jaro,
pojď mezi nás" - a já ji zbudil.
Matička promnula si oči,
a s ní prohlédli v mladém háji,
pak vstala, rozhledla se v úsměv,
a na zemi hned jako v ráji.
A vše se hnulo, pospíchalo,
tu bylo řečí, doptávání,
vše bylo čisté a tak hladké,
jak na slavnost a k uvítání.
Matička chodí, opravuje,
tu chce mít květ, tu stráň si zdobí,
tu volá ptáky v list a křoví,
tu do potůčku písně drobí.
Pak seje modro hor i nebes,
pak šumnou zeleň do všech dolů,
pak béře ruku mou a praví :
"Pojď hochu, užijme to spolu."

XVI.
Jest doba poupátek a růží,
a rosy, doba slavíků,
tu každé kvítko má svou vůni
a ptáček na sta jazyků.
Jest doba povzletu a plesu
a hraní, doba zásnubí,
květ každý nejkrásnějším šatem,
a pták se písní pochlubí.
Jest doba pohádky a báje
a divů, doba zázraků,
zem dýchá květem jen a písní
a úsměv prší z oblaků.
A doba pravdy přec a skutku :
květ v slovu stojí odvěkém,
pták bez klamu své srdce zjeví,
a člověk zas je člověkem.

XVII.
Ó vítej modrá obloho
a zlaté světla zdroje;
z čeho se umím radovat,
to po právu jest moje.
A má je háje tklivá šeř,
kdy ušlým dechům ustlá,
má zřídla jsou, můj jejich ples,
kdy v souzvuk řeky zhustlá.
Můj hor je modrotkaný pás,
kdy jako báj se táhne,
můj je ten lid, má jeho slast,
kdy ve své srdce sáhne.
A širý kraj a obzor ten,
kdy v barvách svých se leskne -
sviť jen, ty zlaté sluníčko,
a mně se nezasteskne.

XVIII.
Tvá ústa sterou písní šumí,
jsou mluvou lásky od věků,
jež nejkrásněj zní člověku -
a přec ti člověk nerozumí.
Na rtech tvých sterý úsměv hrává,
kam hledneš, jaro vyskočí,
kam dýchneš, srdce poskočí -
a přec tě člověk nepoznává.
V tvých ňadrech zlatá zřídla plují,
jež matku písní napájí,
kdy v dítku svém sní o ráji -
a přec tě lidé nemilují.
Ó těžko víru tomu soudit :
po věků dlouhém provodu,
mít za vůdkyni přírodu,
být člověkem - a přec tak bloudit!

XIX.
Vy světel zřídla hvězdnatá,
když z hloubi své tak hledím k vám,
má duše jest jak podťata
a přec na mysli okřívám.
Neb vy jste věčnost, spřízněny
tím klidně-krásným mihotem,
bez sporu, stálé, blaženy
i blažící svým životem.
A já jsem bytost, schvácená
na délku několika jar,
tu v žal, tu v slast potácená
jen bublina, letící v zmar.
A jsem si sotva pohádkou,
ni sobě nerozluštěný,
dech činy mé, i s památkou
do věkův bouří puštěný.
A přec mi jest, že duši mé
tak příbuzny jste, nejsladší :
či sestry mé, či hvězdy mé -
však o vás že jsem bohatší.

XX.
Má duše včelky předhoní,
když louka v zvonky zazvoní,
a sedmikrásek, jetele
si v mladou zeleň nastele.
Přiběhne dívka od lesa,
a jako kůzle zaplesá,
jako když slunce vyskočí,
a s čtverlístkem se zatočí.
Pak bludný chlapec ode vsi,
ten v soumrak zabrán steskne si,
a jakby zemdlen celičký,
kropí a hledá slzičky.
Pak najdou se a dovtípí,
pak duše v duši překypí,
a louka v květ se zaskvěje,
jak když se dítko usměje.

XXI.
Mně zdá se, že jsem jarem byl:
a přibledlou hošík kadeří,
a růže jsem a světlo sil,
v svět láskou dýchal mateří.
A bylo poupat, hudby v něm,
co pták, to v modro vyletí,
nebe se lesklo mladla zem
a radost táhla v zápětí.
I myslím: "Jaká krása to;
oseju srdce prohlubeň -
když bude k činům rozhřáto,
jaká to ducha bude žeň!
To bude nad vše líbezné,
co jen kdy vidět na světě:
duch v slávě krásy vítězné
a srdce v plném rozkvětě!"
A chodím, kde jen člověk bděl:
"Jaro ti v srdce přináším!"
Však málokdo z nich srdce měl,
a kdo měl - byl radš chladnějším.

XXII.
Vyběhly s matkou před tu chýž,
tak chudou a tak všeho prosty,
však je-li nebe k zemi blíž,
ty dítky kladly k němu mosty.
Vyběhly sluncem rumělé,
tak jak je pán bůh právě stvořil,
však jsou-li dětmi andělé,
těm dětem bych se z duše kořil.
Zatřeply v ručky, z očí zář,
smích řehtal z malinových dásní,
a má-li krása jakou tvář -
ó patřte, zdali nejsou krásní!
Však čím mně jsou nad anděle,
nad krásu nebes, všehomíru:
z té zoře v tvářích utkvělé
čtu novou v člověčenstvo víru.

XXIII.
Já s milenkou - dvě dětičky,
jdem v lesy na den celičký,
v stínu javorů a do chládku,
poslouchat lesní pohádku.
Les starý hned nám rozuměl,
hned pokynul, hned zašuměl:
již ptáci nesou pozvání,
jako když na mši sezvání.
Tu motýli, šat ze zlata,
pak laňky a jich kůzlata,
na větve ptáci zpěvaví,
a vše se u nás zastaví.
A stromů staré kořeny
jsou v divné tváře změněny,
a z květlých šípků potají
se lesní panny koukají.
Pak jeden javor stařičký
zpod paždí vyndá housličky :
"Tak slyšte děti, na krátce" -
a my chodíme v pohádce.

XXIV.
Bloudila v hájů sklepení,
zahrabat dítě v lupení -
před časem květ byl utrhlý,
za to ji lidé vyvrhli.
Příroda - také matička -
tonula v slasti celička,
blažená prostřed rozenců,
tvořila květy z pupenců.
"Ustaň a nelam poupě to,
mám pro ně v život zaseto:
viz, jak mu volám ze hrobu
jaro i všecku ozdobu.
Vyvádím jemu k obsluze
ptactvo i stromů haluze,
matka jsem všeho odvěká -
stvořím-li, blažím člověka.
A kdo se na něm prohřeší,
nechť ho nic v světě netěší,
jaro mu vadni v starobě -
zvrh'ť se mi v lidské podobě."

XXV.
Stříbrné lesa praménky -
tam les má ty své myšlénky,
tam bublá, bublá, napoví,
než to svým šumem vysloví.
Tam možná v dno mu hleděti,
až do duše, jak dítěti,
jak vše to v něm se obráží,
co pomyslí, co uváží.
Tam srnky chodí v úradu
a kvítka pro svou omladu,
tam mušky letí v návštěvy
a ptáčci pro své nápěvy.
Tam bludní kleknou poutníci
a pijou nápoj sílicí -
tam duše ve svět hozená
se najde znovuzrozená.

XXVI.
Co to? Jsem kvítkem mezi kvítky,
druh druhům, něhou vítězným:
nevím, co jsem, však rozumím jim,
i hrám, i snům jich líbezným.
Mám s nimi jako jedno srdce
a jako jednu útrobu,
mám s nimi stesk i rozkoš jednu,
i dech i žití zásobu.
Mám s nimi jako jednu touhu,
i šept i v lásce žasnutí,
mám jeden háj a jeden pramen,
i lesk, i jedno zhasnutí.
Na jedno k nim se kladu lůžko;
až noc se v spáncích utopí,
jim víla rosou zkropí víčka -
zda také moje pokropí?

XXVII.
Pozeptaly se písně mé,
kde vlastí jsou a rodem,
a já plul s nimi po slzách
až k duši křišťálovým vchodem.
A bylo tam jak v zahradě,
vše pučelo a kvetlo,
radost i žal co poupata,
a z myšlének teplounké světlo.
A nebe láska klenula,
a žal byl hájem tmavým,
s oblohy rosa kanula,
a háj byl smutkem usmívavým.
A bylo slyšet šum a dech,
jak hledá struny zlaté,
poupátka k tanci vstávala,
a každé bylo boubelaté.
Křidélka jako motýlek,
jak andělíček líce -
poznaly písně domov svůj,
a sester měly na tisíce.

XXVIII.
Pán přírody! A z dějin těch,
jež sám si člověk píše,
víc plyne slz, víc křičí bol,
než z pusté stínův říše.
Pán přírody! A otročil
všem nízké mysli stvůrám,
a kdož jej zvedli v člověka,
ty uštval k hrobu chmurám.
Pán přírody! A nedoved'
ni tak si zmezit hráze,
by lidství své a nelidskost
měl aspoň v rovnováze.
Hleď, svatá matko, přírodo,
jak člověk choré dítě!
Snad v člověka se uzdraví -
až v lásce pochopí tě.

XXIX.
Kdo to nevíš, co z nás zbude,
až se věky k věkům uloží,
sáhni v hrob, a hrstka prachu
nad proroky vše ti doloží.
Co jsme všecka pokolení?
Málo víc než oka mrknutí -
jedno vstává, druhé stojí
a to třetí má se k usnutí.
Co za námi, tma a prázdno,
dusná síň po plesu probdělém,
jen ta bledá upomínka
víc než nemeteným popelem.
A co po nás, nechť se pravnuk
zeptá hrobů v příštím století:
co tam mimo popel najde,
ať to zase v život posvětí.

XXX.
Jen zevšednět mi nedej, bože,
v tu píď, již měřils mi svou láskou;
to raděj smrt, smrt desaterou,
než býti hrobem s lidskou maskou.
Být člověkem a přec jím nebýt,
nic nemít, co je duši svato,
bez lásky, bez jara a touhy,
a v srdci chlad a nezahřáto!
Oh, zlá to nemoc, nákažlivá;
stář pustoší tvář růžolící,
že když se dívám v lidské tváře,
jak bych se díval v nemocnici.
A k tomu jakby vše, co lidské,
jí chtělo mocí propadnouti:
že chvěju se i o mou zeleň,
by nesvlekla se v nahé proutí.
Ó bože, radš bych chtěl se státi
na širém poli sirým stromem:
ten z jara aspoň zakvete si,
a v létě ptáčků bývá domem.

back for good

© jr 4002