Jean Arthur Rimbaud (1854-1891)

Francouzský básník a intimní přítel Paula Verlaina, nejvýznamnější představitel tzv. "prokletých básníků". Narodil se v Charleville. Vytvářel básně a útvary stojící na pomezí poezie a prózy, postihující niterná hnutí prostřednictvím asociací představ, slovních experimentů a trsů jinotajů a symbolů. Rozbil tradiční poetiku, vycházel z intenzívně vnímané zkušenosti.
Básník, který mezi svým patnáctým a jedenadvacátým rokem napsal básně, které jsou dodnes považovány za ty nejskvělejší ve francouzském jazyce. Poté pálí své rukopisy a brzy úplně končí s poezií. Odjíždí do ciziny. V habešském Hararu vede obchod se zbraněmi. V sedmatřiceti letech umírá na následky zhoubné nemoci. Jeho nejvýznamnějším překladatelem u nás byl Vítězslav Nezval.

Opilý koráb

Když plul jsem po Řekách, jež nelítostně pádí,
tu jednou musil jsem dát sbohem lodníkům:
křiklaví divoši k nim vpadli v lodní zádi
a nahé přibili je k pestrým kolíkům.

Pak nestaral jsem se už vůbec o posádku,
jež vezla obilí, sklad bavlny a chmel.
Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku,
tu řeky nechaly mne plouti, kam jsem chtěl.

Přes mocné přílivy a mořské vlnobití
jsem spěchal, zaslepen jak dítě v peřině,
jak Poloostrovy, jež zběsile se řítí,
když odpoutaly se a bloudí v bařině.

Hrom s bleskem házely mně svoje smolné věnce.
Pět nocí tančil jsem jak zátka na míse
na slaných hladinách, jež vězní utopence,
nedbaje majáků, jež hloupě šklebí se.

Zelený příval vod, sladší nad hořké trnky,
skrznaskrz prosákl můj pochroumaný vrak
a rozbil kormidlo, a smýval ze mne skvrnky
po mořské nemoci, jež zkalila mi zrak.

A od té chvíle jsem se koupal v širém moři,
jež bylo plné hvězd, a bez cíle jsem plul,
hltaje blankyty, do nichž se občas noří
zasněný umrlec, jenž právě utonul,

potřísniv hanebně ty bledomodré víry
a rytmus světelných a třpytících se krás,
prudší než alkohol, širší než naše lýry
vypučí milostný a hnisající kvas.

Znám nebe, třpytící se pod průtrží mračen,
znám kouzlo večerů a velkých povodní,
znám jitra nadšená jak hejno vodních kačen
a časem viděl jsem to,o čem lidé sní.

Znám slunce, mystické jak rudá maska herce,
když vrhá sraženou a fialovou zář
na vlny valící se jako přes koberce,
znám slunce, příšerné jak maskovaná tvář.

Snil jsem o zelené a zasněžené noci,
o žhavých polibcích, jež víří v prostoru,
o koloběhu míz, jež mají vesmír v moci,
o modrém procitnutí zpěvných fosforů.

Po celé měsíce jsem slýchal vlnobití,
jak kravín šílenství a epilepsie,
aniž jsem pomyslil, chtěje jej utišiti,
na hada, zkroceného patou Marie.

Víte, že narazil jsem jednou na Floridy,
kde květy mísí se s očima panterů,
kde duha, napjatá pod horizontem z křídy,
ukrývá stáda lvic před zraky škunerů.

Viděl jsem prohlubně a močály, jež kvasí,
propast, kde v sítinách spí celý Leviatan,
bezvětří s vichřicí a celé zeměpásy,
svržené do jícnů jak do pekelných bran!

Ledovce, perleť vln a hnědou barvu zemí,
uvázlé koráby v hnijících zátokách,
kde velcí hroznýši, sžíraní štěnicemi,
padají ze stromů a šíří černý pach.

A byl bych ukázal rád dětem v modrém proutí
ty malé rybičky, ty zlaté kapříky.
Korály žehnaly mé dlouhé bludné pouti
a občas vanuly mně vlídné větříky.

A moře, mučedník zlých oblastí a pásem,
mně někdy vrhalo v tvář květy vodních pěn
a kolébalo mne svým vzlykajícím hlasem
tak, že jsem poklekal s dojatým srdcem žen,

jsa poloostrovem, jenž houpá na svých březích
trus ptáků, křičících, když mají v noci hlad,
a utopenci, jež jsem vlekl na řetězích,
sraženi vlnami ztráceli shnilý šat.

Mne, zabloudilou loď, vrženou za vichřice
do vzduchu bez ptactva za gigantický plot,
mne nezachrání už záchranná plachetnice,
můj trup je opilý přívaly slaných vod,

já, koráb z mlhovin, já, fantastické zvíře,
já, jenž jsem prorážel kouř nebes jako zeď,
kde roste převzácná pochoutka pro malíře -
sluneční lišejník, zašlý jak stará měď,

já, prkno, poseté žhavými půlměsíci,
rejnoky, kostrami mořských koníků,
já plul jsem za nocí v červenci při měsíci
pod ultramarínem šílených lodníků,

já, prkno, poseté žhavými půlměsíci,
jež rozléhaly se na sto mil do dálky,
já náhle zatoužil jsem podívat se domů
na starou Evropu a lesní rusalky.

Viděl jsem opilá a hvězdná souostroví
s nebem, jež třpytí se jak velký paví chvost,
zdalipak v noci spí pod jejich mdlými krovy
ohniví letouni, jimž patří budoucnost?

Co jsem se naplakal za srdcervoucích jiter,
nic neobešlo se teď pro mne bez hoře.
Jsem láskou rozladěn jak struny starých citer.
Oh, kéž mi praskne kýl! Kéž sletím do moře!

A toužím po stružce, kde za nizoučkým houštím
se šťastně prohání pár dětských košilek,
jsem v duchu hošíkem a dřepě s nimi pouštím
lodičku z papíru, křehkou jak motýlek.

A zalit tříští vln a jejich pyšných krajek
už nechci závodit s kupčíky z Bostonu,
už nechci projíždět flotilou pestrých vlajek
a plavat před strašným pohledem pontonů!

Román

I
Jaký je člověk bloud, když je mu šestnáct let.
Až jeden krásný den-pryč s pivem limonádou
a lustry v kavárnách, jež září jako květ,
a jde se pod lipami bloudit promenádou.
Za letních večerů tě zmámí vůně lip,
vzduch mnohdy způsobí, že přivřeš náhle víčka.
Co zvuků ve vzduchu-však město voní líp -
má vůni drahých vín a piva, jež tě hýčká.

II
Vtom člověk uvidí mráček, jenž uplyne,
a kousek blankytu, jejž větev zaclonila,
a stíhá jitřenku, která se rozplyne,
malinkou jitřenku, jež tiše zazvonila.
Noc v červnu. Šestnáct let. Jak nebezpečný věk!
Jak ze šampaňského ti stoupá pěna v hlavě,
člověk je poblouzněn a cítí polibek
jak malé zvířátko, jež leze po rtech hravě.

III
A srdce robinzonáduje v románech,
když v svitu lucerny, jež ozařuje chodce,
jde slečna, stydlivě- a zatajujíc dech
pod stínem epolety na límečku otce.
A ježto se jí zdáš být hodně naivní,
jdouc, cupe střevíčky a odvrací se přísně,
chtěl bys ses dovědět vše, co se tají v ní.
A tu hned umlkají na vašich rtech písně.

IV
Jste zamilován až do srpna. Těch hrůz!
Jste zamilováni. Váš sonet je jí k smíchu.
Přátelé smějí se, prý máte špatný vkus.
- Až jednou v dopise vám vrazí k srdci dýku.
V ten den se vracíte zas k lustrům jako květ,
zas rádi pijete pivo a limonádu...
Jaký je člověk bloud, když je mu šestnáct let
a lípy zaplaví svou vůní promenádu.

Sezóna v pekle

   "Pokud si dobře pamatuji, býval můj život kdysi hostinou, na které se otvírala všechna srdce a kde vždy víno teklo proudem.
   Jednou večer jsem si posadil Krásu na klín. - A zdála se mi hořká. - A hanil jsem ji.
   Ozbrojil jsem se proti spravedlnosti.
   Utekl jsem. Ó čarodejnice, bído, nenávisti, to vám jsem svěřil svůj poklad!
   Dosáhl jsem toho, že se ve mně zhroutila veškerá lidská naděje.
   Jako šelma jsem skočil bezhlavě po každé radosti, abych ji zardousil.
   Přivolal jsem popravčí, abych rozhryzal pažbu jejich pušek, než zahynu. Přivolal jsem pohromy, abych se udávil pískem a krví. Záhuba mi byla bohem. Natáhl jsem se do bláta. Osušil se na vzduchu zločinu. A pěkně jsem si zahrával se šílenstvím.
   Jaro mi přineslo příšerný smích idiota.
   A když jsem nakonec málem pošel, pomyslel jsem na to, hledat znovu klíč od té dávné slavnosti, při které by se mi možná vrátila chuť.
   Milost je ten klíč - Ten nápad svědčí o tom, že jsem snil!
   "Zůstaneš hyenou atd...," odvolává se démon, který mne ověnčil tak milými máky. "Vyhrej smrt se všemi svými choutkami, i svoje sobectví a všechny hlavní hříchy."
   Přebral jsem: - Ale, drahý Satane, zapřísahám vás, mějte zřítelnici trochu méně vytřeštěnou! Než nastane těch několik malých zpozdilých zbabělostí, vám, který máte rád, když spisovatel nejeví deskriptivní ani instruktivní vlohy, vám nabízím těch několik ošklivých listů ze svého zápisníku zatracence.

Část ukázek převzata z knihy:
Rimbaud Arthur: Sezóna v pekle, přel. Aleš Pohorský, vyd. Garamond, Praha, 2004

back for good

© jr 4002