Kahlil Gibran (1883-1931)

Prorok

O lásce

Pak Almitra řekla, Promluv k nám o lásce.
A On pozdvihl hlavu a pohlédl na lidi a náhle byl všude tichý a nehybný klid. A on mocným hlasem pronesl: Když vám dá láska znamení, následujte ji, protože její cesty jsou nesnadné a příkré. A když vás její křídla obestřou, nebraňte se jim, protože meč skrytý v jejich perutích vás možná poraní. A když k vám promlouvá, důvěřujte jí, přestože její hlas možná roztříští vaše sny tak, jako severní vítr mění zahradu v pustinu.

I když vás láska bude korunovat, zároveň vás i ukřižuje. Ikdyž je vaším růstem, zároveň je i omezením. I když vás vynese do výšin a s něhou opatruje nejkřehčí výhonky chvějící se v slunci, zároveň sestoupí k vašim kořenům a zacloumá jejich úponky zapuštěnými v zemi.

Sváže vás k sobě jako snopy obilí.
Vymlátí vás až na holé zrno.
Prosije vás, abyste se zbavili slupek.
Semele vás do běla.
Bude vás hníst, dokud nebudete poddajní; a pak vás předloží svému obětnímu ohni, aby se z vás stal posvátný chléb k posvátnému hodu božímu.

To vše s vámi láska udělá, abyste odhalili tajemství svého srdce, a tímto poznáním se stanete částí srdce Života.

Budete-li však ve strachu hledat jen klid lásky a rozkoše lásky, pak je pro vás lepší, abyste zakryli svou nahotu a odešli od mlatu lásky do světa bez ročních období, kde se budete smát, ale nebude to všechen váš smích, kde budete plakat, ale nebudou to všechny vaše slzy.

Láska nedává nic než jen sebe a nebere nic, co sama nemá. Lásce nepatří, ale ani ona nikomu nepatří. Lásce totiž zcela stačí samotná láska.

Milujete-li, neměli byste říkat "Bůh je v mém srdci," ale raději říkejte "Já jsem v srdci Boha." A nemyslete si, že lásce můžete určovat směr, protože láska, pokud jí stojíte za to, určí směr vám.

Láska nemá žádnou jinou touhu, než naplnit sebe samu. Ale když milujete a chcete mít nějaké touhy, nechť jsou toto vaše touhy: Rozplynout se a být jako zurčící potok, jenž zpívá svou melodii do noci. Poznat bolest přílišné něhy. Pocítit rány svého vlastního porozumění lásce; a ochotně a s radostí krvácet. Probudit se za úsvitu se srdcem na křídlech a vzdát dík za další den milování; odpočívat v hodině polední a rozjímat o extázi lásky; vracet se domů za soumraku s pocitem vděčnosti; a pak spát s modlitbou za svou lásku v srdci a s písní chvály na rtech.

O radosti a žalu

Potom jedna řekla, Promluv k nám o radosti a žalu. A on odpověděl:
Vaše radost je váš neskrývaný žal. A táže studna, z níž pochází váš smích, bývá často naplněna vašimi slzami.
Jak jinak by to mohlo být?
Čím hlouběji se žal zarývá do vašeho bytí, tím větší radost můžete pocítit.
Není to snad tak, že džbán, v němž je vaše víno, je tentýž džbán, jaký byl vypálen v hrnčířově peci?
A není to tak, že flétna, jež zklidňuje vašeho ducha, je totéž dřevo, do něhož byly vyřezány dírky nožem?
Cítíte-li radost, pohlédněte do hlubin svéhho srdce a zjistíte, že právě to, co vám způsobuje žal, vám poskytuje i radost.
Cítíte-li žal, pohlédněte znovu do svého srdce a uvidíte, že vpravdě pláčete pro to, co bylo vaší radostí.

Někteří z vás říkají, "Radost je větší nežli žal," a jiní zas říkají, "Ne, žal je větší."
Ale já vám pravím, že je nemůžete od sebe oddělovat. Společně přicházejí, a když ji jeden z nich sedne s vámi ke stolu, pak si buďte vědomi toho, že druhý spí pod vaší postelí.

Skutečně se pohybujete jako váhy mezi svým žalem a svou radostí.
Pouze tehdy, jste-li prázdní, dosáhnete klidu a vyrovnanosti.
Když vás strážce pokladu vyzdvihne, abyste vyvážili jeho zlato a stříbro, pak bude vaše radost, nebo váš žal, stoupat, nebo klesat.

back for good

© jr 4002