Joyce Mansourová (1928-1986)

Výkřiky

Miluji punčochy, které obepínají tvé nohy.
Miluji korzet, který stahuje tvé třesoucí se tělo,
tvé vrásky tvá poskakující ňadra tvůj hladový výraz
tvou starobu na mém mladistvém těle
tvůj stud před mým vševědoucím zrakem
šaty načichlé tvým zetlelým tělem.
Tímhle se konečně pomstím
mužům, kteří o mě nestáli.

Hřeb zasazený do mé nebeské tváře
rohy, které mi vyrůstají za ušima,
krvácející rány, které se nikdy nezacelí,
má krev, která se mění ve vodu, rozpouští se, zavání,
mé děti, které škrtím naslouchajíc jejich přáním,
to všechno ze mě dělá vašeho Pána a Boha.

Dovol, abych tě milovala.
Miluji chuť tvé husté krve
převaluji ji dlouho ve svých bezzubých ústech.
Její žár mi spaluje hrdlo.
Miluji tvůj pot.
Ráda laskám tvé popaží
zářící radostí.
Dovol, abych tě milovala.
Dovol mi olizovat tvé zavřené oči
dovol mi prorážet je ostrým jazykem
a naplnit jejich prázdnotu triumfující slinou.
Dovol, abych tě oslepila.

Zapomeň na mě.
Aby můj klín mohl nabrat čerstvý vzduch tvé nepřítomnosti,
aby mé nohy mohly kráčet bez tvého stínu,
aby můj pohled prohlédl,
aby můj život chytil druhý dech,
zapomeň na mě, Bože, ať se na sebe rozpomenu.

Nejezte děti druhých,
neboť jejich maso by mohlo ve vašich přecpaných ústech shnít.
Nejezte rudé letní květy,
neboť jejich míza je krví umučených dětí.
Nejezte černý chléb chudých,
neboť byl oplodněn jejich hořkými slzami
a zapustil by kořeny do vašich vyzáblých těl.
Nejezte, aby vaše těla povadla a zemřela
a učinila na zemi ve smutku
podzim.

Slepé intriky tvých rukou
na mých rozechvělých ňadrech
pomalé pohyby tvého chromého jazyka
v mých citlivých uších
všechna má krása utopená v tvých mrtvých očích
smrt v tvém klíně požírajícím můj mozek
to vše ze mě dělá podivnou slečinku.

Viděla jsem tě skrz zavřené oko,
jak se plazíš po strašlivé zdi snů.
Tvé nohy ztrácely na ospalém mechu půdu pod nohama.
Oči se ti lepily na přibité hřeby.
A já zatím se zavřenými ústy křičela,
abych otevřela tvou hlavu noci.

Přijmi mé modlitby.
Spolykej mé nečisté myšlenky.
Očisti mě: ať otevřu oči,
ať spatřím skrytý smích vrahů.
A až budu čistá,
ukřižuj mě, Jidáši.

Ukázky převzaty z knihy:
Mansourová Joyce: Výkřiky, přel. E.Lukavský, J.Gabriel a P.Řezníček, vyd. Fra, Praha, 2003

back for good

© jr 4002