Kamil Bednář (4.7.1912 - 23.5.1972)

   Básník, prozaik, umělecký překladatel, dramatik a nakladatelský redaktor, známý též pod pseudonymem Prokop Kouba. Narodil se v Praze. Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze (1931) a po první státní zkoušce na právnické fakultě UK studoval 6 semestrů na filozofické fakultě. V r. 1939 po uzavření vysokých škol působil v Melantrichu, od r. 1949 v Čs. spisovateli. Od r. 1959 se věnoval jen literatuře. Byl zakladatelem skupiny Ohnice a Pevný bod a autorem básní, próz, esejí, pohádek a četných překladů z různých jazyků. Napsal např. Kouzlení a cesty doktora Fausta, O Faustovi, Markétce a ďáblu, Zuzanka a mořeplavci na Vltavě a další. Vynikající jsou jeho překlady amerického básníka R. Jefferse. Zemřel v Mělníku.

Jsi jako mrtvá

Již nemiluješ mne, již rychle vzdaluješ se
od těch dnů horoucích a potřeštěných.
Již ani jedna hvězda v noci nezazáří
na nebi mém.
Svou trpkost všechnu spolykám a neřeknu ti,
jak bolela jsi mne a jak jsem ruce vzpínal,
kde ani nebe, ani ty
lží milostnou mne klamat nechtěly již.

Sbohem! Ale až večer hřebenem svým
své těžké vlasy budeš pročesávat,
vzpomeň, že v oněch jiskrách hoří ještě
má touha dávná a marná,

že trochu tepla jsem žádal a prosil o ně
svůj vesmír zasněžený,
tys ale neslyšela, jsi jako mrtvá
a já jen úporně ze sna vzpomínám si...

Kytice

Věje větříček z knížecích lesů,
běží zmilitka ku potoku,
nabírá vodu v kovaná vědra.

Po vodě k dívce kytice pluje,
kytice vonná z viol a růží.
I počne dívka kytici lovit,
spadne, ach, spadne do chladné vody.

"Kdybych věděla, kytice krásná,
kdo tě do kypré země sázel,
tomu bych dala prstýnek zlatý.

Kdybych věděla, kytice krásná,
kdo tě lýkem heboučkým svázal,
tomu bych dala jehlici do vlasů.
Kdybych věděla, kytice krásná,
kdo tě po chladné vodě pustil,
tomu bych dala svůj vínek s hlavy."

Svatební závoj

Jestliže jednou zapomenu,
žal připomene mi,
o jakém dívčím snil jsem jménu
za sypké noční tmy
i dnu, kdy spánky hořet smí,
však srdce chladné bez plamenu,
sníc o neznámém dívčím jménu,
jež pojmenovat neumí.

Jestliže jednou zapomeneš,
já nepřipomenu,
že ve mě do květu se ženeš
šťávami mého snu,
že znal jsem růže bez trnů
a křehkým obloukem se kleneš
nade vším, co až zapomeneš,
upadne navždy v sutinu.

Dvě hlavy k sobě přichýlené
hledí, jak ostrý mráz
a vítr žluté stíny žene,
vypadlé z drahých váz.
A slyší ptát se vlastní hlas
své budoucnosti neviděné:
Jakou na lžíci olověné
nám věštbu ulilas?

Jak labuť po sametu plyne
červená růže tmy,
zrcadlící se v jasném víně
s lunou a hvězdami:
a lilie a cyklamy
a každý květ, jenž vodou plyne,
rozlévá vůni po hladině,
před všemi světa svatbami.

back for good

© jr 2002