Josef Hora (1891-1945)

Český básník, prozaik, literární kritik, překladatel z ruštiny (Jesenin, Lermontov, Pasternak, Puškin), němčiny (Goethe, Hofmannsthal, Nietzsche, Schiller) a jihoslovanských jazyků (Mažuranić), kulturně-politický publicista a novinář, po roce 1921 teoretik a vůdčí programový mluvčí i básnický tvůrce české proletářské a expresionistické poezie. Autor reflexívní lyriky času a rozjímání, do níž zpočátku vtěloval své společenské a sociální postoje, posléze rozvíjel především svou básnickou imaginací melodické možnosti verše. Ve zralé lyrické tvorbě kulminuje filosofický a historický patos (vzrušení) i étos (mrav), přesvědčení o koloběhu tragických a optimistických údobí společnosti i individua. Ke konci života byl meditativním autorem, některé jeho romány jsou spíše sociálními dokumenty. Narodil se v Dobříni u Roudnice nad Labem. Po absolutoriu práv (1916) se věnoval žurnalistice, přispíval zejména do 'Práva lidu' (1918-20), 'Rudého práva' (1920-29) a 'Českého slova' (1929-40). Ačkoli se v roce 1929 rozešel s komunisty, zůstal do konce života přesvědčeným socialistou. Hojně cestoval (Itálie, Sovětský svaz, Německo, Francie, Estonsko, Maďarsko, Jugoslávie). Druhou světovou válku prožil již těžce nemocen. Zemřel v Praze, pohřben byl na Vyšehradě. Vzápětí po své smrti byl jako první jmenován národním umělcem.

Idyla

Milenky tiché jak ovečky
jdou silnicemi.
Milenky tiché jak ovečky
s hlavou k zemi.

A vlci na ně čekají
v zeleném křoví.
Vlci, toužící po ráji,
či po pekle - kdo ví.

Jaro

Mraky jdou
zas jako kdys.
Ten věčný tvůj,
země
jarní
rukopis.

Sníh ve vlasech
neseš sehnutá.
Sůl slzí
ztuhlých
v porcelánu, jenž taje.

Tvé oči,
Popelko,
ve větru lampy dvě.
Spi,
brzo bude ráno.

back for good

© jr 2002