František Halas (1901-1949)

    Básník, publicista, překladatel a kulturní činitel. Narodil se v Brně, pocházel z dělnického prostředí, učil se knihkupcem, působil jako nakladatelský a časopisecký redaktor (Rozhledy /1935-38/). Za okupace přispíval do ilegálních časopisů a sborníků. Po válce řídil publikační odbor ministerstva informací a byl předsedou Syndykátu českých spisovatelů. Zemřel v Praze, pohřben je v Kunštátě.
    Básnické dílo Halasovo ovlivnilo vývoj moderní české poezie v čtyřicátých letech. Ovlivněn poetismem hledal osobitý výraz pro vyjádření základních existenciálních otázek a problémů sociální spravedlnosti. Vedle básnických děl (Sépie /1927/, Kohout plaší smrt /1930/, Tvář /1931/, Staré ženy /1935/, Dělnice /1934/, Dokořán /1936/, Torzo naděje /1938/, Naše paní Božena Němcová /1940/, Ladění /1937-41/, V řadě /1948/, A co? /1945-49/), byl autorem poetické prózy Já se tam vrátím /1947/ a řady závažných publicistických projevů o umění (posmrtný výbor Magická moc poezie /1958/) a další. Jako zralý umělec životních protikladů pochyboval o účelu a poslání vlastní tvorby, inklinoval k existencialismu, k motivům smrti, konce a deziluze a k básnickému ztělesnění tragického pocitu života. Halasův vývoj od introspekce k plastickému a předmětnému vidění vyústil v monumentalitu, litaničnost a vnitřní patos básnické tvorby. Překládal též básnické texty z polštiny (Mickiewicze, Slowackého) a srbochorvatštiny (s Otonem Berkopcem Výpravné básně jižních Slovanů).

 • Celá podzimková
 • Doznání
 • Já vím
 • Mazurske bažiny
 • Odpověď
 • Píseň
 • Staré ženy
 • Verše
 • Mazurské bažiny

  Lesklé plody šrapnelů s hořkým jádrem smrti
  kdo prosil o tu ocelovou manu
  tvář mrtvých prázdná jak palimpsesty
  spí v bahnu

  Zavšivenci po příkladu svých vší
  do kůže země se zahryzli
  nebesa plyny rezaví
  setniny zbloudily

  Mazurské bažiny podivných žab
  lstivá melodie smrti
  bahnem se zalykat
  a zpívat příšerný zpěv lásky

  Maminko
  Maminko

  Sépie

  Odpověď

  Přes šepot tvůj
  smrt ke mně hovoří
  ne ty mne nelituj
  to pokoří

  Chci naslouchati jí
  a vyzvěděti jen
  proč každý patří jí
  a zda jsme její sen

  Tvář

  Já vím

  Těch jemných stínů tvého těla
  jež poznával jsem drahný čas
  a hořkost chvil se ve mně chvěla
  abych tvou krásu nepropás

  Já nepropás ji já ji nenom smlčel
  když bylo třeba zpívat hlasitě
  tu ústa sevřela se a jak bych klečel
  odprošuje krásu Nač slovy kazit tě

  Já vím že jednou padnu tváří vzhůru
  modrem nad sebou se budu zalykat
  Útěcha Snad jedním jsem byl z kůru
  co život chválil a chtěl utíkat

  Tvář

  Verše

  Přes štěstí vidění
  tak slepý
  přes dar slyšení
  tak hluchý

  Ve větru list v lásce sám
  v tenatech pták v dešti zpěv
  v růži červ v naději klam
  v hrdle pláč v slovech krev

  Přes štěstí vidění
  tak slepý
  přes dar slyšení
  tak hluchý

  Kohout plaší smrt

  Doznání

  Dojat vším co je láska
  k tobě se přimykám
  smuten vším co je láska
  před tebou utíkám

  Překvapen vším co je láska
  mlčím ve střehu
  churav vším co je láska
  soužím se pro něhu

  Poražen vším co je láska
  u věrných noci úst
  opuštěn vším co je láska
  až k sobě budu růst

  Tvář

  Celá podzimková

  Šaty měla podzimkové
  a vlasy měla podzimkové
  a oči měla podzimkové

  Ústa měla podzimková
  a ňadra měla podzimková
  a snění měla podzimková

  Život měla podzimkový
  a klín měla podzimkový
  a úsměv měla podzimkový

  Chuť měla podzimkovou
  a něhu měla podzimkovou
  a úzkost měla podzimkovou

  Byla celá podzimková
  jako báseň dušičková

  A co?

  Píseň

  Tak jako usínají ruce tvé
  vychládá hvězda za svítání
  tak jako zavíráš své oči jímavé
  pták křídla sklání

  Tak jako dítě záhy odstavené
  umírá zvolna smutkem záhadným
  tak tvoje čelo steskem unavené
  na spáncích schází stínem modravým

  Tak jako blankyt bez bolesti
  je první hvězdou zjitřený
  tak tvoje tklivé něžné štěstí
  krev ztrácí na mém mlčení

  Tvář

  Staré ženy

  smutná odpoledne nedělní
  smutná starými paními
  které se belhají k oknům
  starou cestou vyšlapanou v koberci
  starou cestou
  mezi stolem a lůžkem
  mezi zrcadlem a fotografiemi
  mezi židlí a falešnou palmou

  opřeny potom o rám okenní
  dívají se dolů do ulic
  odtud ta bezútěšnost
  odpolední nedělních

  oči starých žen
  vyplakané a plaché
  tesklivé a mírné
  vy oči obrácené k zániku

  oříšky bez jádra
  misky bez obětin
  předsíňky mrákot
  úryvky dávné hudby
  studánky zasypané
  oblohy zatažené
  noci bez dnění
  dvířka zapadlá
  křtitelničky vyschlé
  vody bez zrcadlení

  vy oči starých žen
  vám svět nic není
  vám krása nic není
  vám ošklivost nic není
  vy oči starých žen
  hodin nesledující
  za míjením dnů se neotáčející
  vy oči starých žen

  staré paní kulhají ke smrti
  a těch několik zastavení
  na známé vyšlapané cestě
  to je jen smítka na výšivce
  to je jen skrčený roh povlaku
  to je jen spadlý drobínek
  nic jiného ta zastavení neznamenají

  ruce starých žen
  žlutší jílu pod rakví
  otevřené a prázdné
  vy ruce sedřené a spotřebované

  plachetky styxu
  blíženci modlitby
  žezla porouchaná
  hnízda křečí
  třeslice opuštěnosti
  záhonky žil
  orodovnice oněmělé
  praporky zplihlé
  pobočníci propuštění
  marnotratnice zchudlé
  těžítka bezesnosti

  vy ruce starých žen
  šustící listy
  obrácené nedočkavostí svítání
  obrácené utrpením
  obrácené modlitbou
  vy ruce starých žen
  tak zapomínající
  na šíje mužů
  na vlasy dětí
  vy ruce starých žen
  silné jen tak
  aby udržely kapesník k setření slzy
  aby udržely obrázek v rakvi
  aby udržely kříž až zatlačeny budou oči
  vy ruce starých žen

  staré paní v koutku svém
  shrbené a světem zapomenuté
  staré paní jimž děti odešly a zemřely
  staré paní nečekající na vrznutí dveří
  plačící jen ze slabosti očí

  vlasy starých žen
  v copáncích stydlivých
  šedě vonící
  vy vlasy starých žen

  dýme řídký hlav dohořívajících
  přílbice proražené
  popeli po slavnostech
  třepení korouhví
  stříbro netavitelné
  rubáši přetažený
  věno smrti
  smutky hřebenů
  krajkoví zteřelé
  bílý stude smrtelnosti

  vy vlasy starých žen
  nepraskající již při pohlazení
  nikdo v nich hlavu neskryje
  nikdo v jejich tání nesmočí své rty
  nikomu nejsou rouchem obnaženosti
  nikomu nejsou svodem žádosti
  vy vlasy starých žen
  vítr je nerozcuchá
  láska je nerozplete
  jen hubený smyčec byl by z nich
  pro melodii pohřební
  vy vlasy starých žen

  staré paní plné tmy a odcházení
  ruce spadlé v klín dvé mrtvých věcí zkřížených
  v klíně v paláci života bývalém
  ó domove života domove rozpadlým
  krov kolem je zřícen jen siroba tam hnízdí
  mé staré ženy klímající pod světem

  klíny starých žen
  jímko dětských nářků a slzí
  dusítka mužských vzlyků
  vy klíny starých žen

  kolébky prázdné
  pelíšky vychladlé
  hrobky chvil milostných
  okouzlení okouzlená
  schrány žalných kostí
  skrýšky zapomenutých pohybů
  stany vyvrácené
  spáleniště vyvátá
  útulky růžence
  opuštěné zálohy budoucích

  vy klíny starých žen
  ničí hlava je nezalehčí
  strasti kupmo navršeny tu leží
  slast v nic léty proměněná
  jen dlaň zániků sem símě sije
  vy klíny starých žen
  břímě lásky neudržely by již
  umírající by vposled nevydechl tu
  a kojenec by se rozplakal
  neb kostlivec tam studí
  vy klíny starých žen
  zdvojené štěstí nohou skoro nesvazující
  a slavná líheň života vychladla
  vy klíny starých žen

  mrtvá odpoledne nedělní
  smutná tvářemi starých žen
  v nichž se již neobráží
  jenom skomírání jenom nemoc
  není vzpomínky není zasnění
  není toužení ani naděje
  jenom stáří jenom červ ještě spící

  vy tváře starých žen
  s clonou minula tak těžce visící
  jen kůži odhrňte a je to smrt
  vy tváře starých žen

  osiky bezlisté
  monstrance nepozdvihované
  mozaiky strastí
  delty slzí
  masky pošinuté
  pohřebiště úsměvů
  heraldiko bez vysvětlení
  scvrklá jablka poznání
  plástve vybrané
  zápisy pomíjejícnosti

  vy tváře starých žen
  stín dotyků dávných ztemnil je
  stín polibků ztracených
  zvětralá solí slz je končina odevzdání
  vy tváře starých žen

  ty oči starých žen
  ty ruce starých žen
  ty vlasy starých žen
  ty klíny starých žen
  ty tváře starých žen

  ó smutná odpoledne nedělní
  na kříži starých žen

  back for good

  © jr 1002,2002