Jiří Orten (1919-1941)
(vl. jménem Ohrenstein)

Jeden z nejvýraznějších tvůrců existencialistického zaměření, básník, autor lyrizovaných próz a redaktor 'Židovských listů'. Vystudoval gymnázium v rodné Kutné Hoře (1929-36). Od roku 1936 publikoval básně, prózy a recenze v časopise 'Mladá kultura'. Z rasových důvodů byl vyloučen z pražské konzervatoře, musel se často stěhovat a nemohl se stýkat s matkou - nezbylo mu než publikovat pod cizími jmény (Karel Jílek /KJ/, Jiří Jakub /JJ/). V den svých dvaadvacátých narozenin na pražské ulici skončil pod koly německé sanitky a po dvou dnech svým zraněním bohužel podlehl. Česká poezie tak přišla o velkou naději - Ortenův mimořádný talent dosvědčily už jeho první sbírky. Původní láskyplný vztah k věcem kolem později mizí a místo něho nastupuje beznaděj, ale i k té se básník staví statečně. Vyjadřuje pocity mládí zaskočeného a zraněného ve svých touhách a úzkost pramenící z pocitu osamění a ohrožení. Dramatické napětí mezi něhou, nostalgií a sílícím pocitem životní absurdity vyústilo v elegický tón, který připomíná starozákonní texty (zejména cyklus poznamenaný tragikou nešťastné lásky a vědomím "země bez boha").
Za jeho života vyšly sbírky: Čítanka jaro /KJ/ (1939), Cesta k mrazu /KJ/ (1940), Jeremiášův pláč /JJ/ (1941), Ohnice /JJ/ (1941). Po válce vyšla jím uspořádaná sbírka Elegie (1946), soubor básní Dílo Jiřího Ortena (1947) a prozaické knihy Eta, Eta, žlutí ptáci (1966), Převleky (1968), svazek Pro děti - Knížka naslouchajícím (1967). Posmrtně vyšly také Deníky Jiřího Ortena, v nichž jsou zahrnuty kromě myšlenek, úvah, poznámek o knihách i další verše.

Dívčí

Hraje si dívka s ňadry svými
a je to neveselá hra.
Na loži nedaleko zimy,
na loži studeném se k lásce přímí
s koleny něžně sevřenými.
A tma je zlehka rozvírá.
Vloudí se k ní jak vlna k lodi
a rozčesává její stud,
od paty k hlavě po ní chodí
a nepřejde ji, nepřechodí
jak voda, která vlny vodí
ke smutné lodi bez kajut.

Hraje si dívka s tmou a slovy
a dává polibky svým rtům,
nikdo je nazpět nevyloví
neskutečnému rybářovi,
jen tichý pláč je ve snu poví
z polštářů medvídkům.

Hrdlo písně

Hle, na okně je dech,
zapomnělas jej tady,
když hledíc na podzim
zimu jsi dýchala.

Co viděla jsi? Dým,
holubi odlétali,
byla jsi ospalá.

Hle, na okně je dech,
nikdo jej neodnáší,
vždyť jistě schází ti,
je u mne sám a sám.

Ty musíš přijíti
a vzít jej do úst zpátky,
ty musíš přijítí,
tvé oči o to prosí,
chtějí mít navrácen
ten pohled, co jsi dala
křidélkům holubím,
když s nimi odlétalas
tam, kde je věčný dým,
do ráje deště a rosy.

Milostná

Nech slova za dveřmi,
nevěř mi,
nevěř jim,
to se tak opíjím,
není-li jiného vína.
Jsi stinná,
jsi temná, šero jsi,
rozevíráš se za rosy,
a když ti koktám do ucha,
jsi socha, která poslouchá
odlitku svého prosby.

Z klína
vychází luna,
vychází
z oázy
plné kvítí
a svítí,
svítí na tvé břicho, na ten sníh,
který ti napadal po bocích.

Ach, jak se chvěješ, svítí-li,
jak hluboko jsem v tobě, opilý
vůní, co buší na můj čich.
Svícen byl překocen,
záclony hoří,
všude plno ohně,
všude strach,
nejtěžší tíha ve vesmíru
jsou víčka,
spusť je,
tam dole, pod nimi, bude klid,
řeky, co dotekly k ústí, umírají,
kolik je hrušek na všech stromech světa,
ale jen jediná ošatka.

Ošatko,
velice přesně jsou v tobě plody narovnány,
leč zakrátko
budeš plná!
Ruce oblohy tlumí zvolna světlo,
to světlo, co se line,
odkud přichází záře,
já však jí už neporozumím,
neboť jsem pozřel zásobu lásky,
která byla určena
mému srdci.

Kam nyní
se svými přebytky něhy,
kam,
do jakého hrobu?
Jsme zamčeni v sobě, jsme jiní,
jen sníh a déšť
a krupobití bude zasypávat
náš příběh, málo básnický,
leč touha naše neustane
a ještě v rakvi slavně vstane,
navždycky.

Pod každým slovem

Pod každým slovem které váhá
a vázne v zubech váhající
pod každým slovem jež neuměl jsem říci
pod každým slovem schovaným na sítnici
jak obrázek kde dívenka je nahá
a skrývá dlaní kříž jenž mezi ňadry visí
a oči sklopeny chvěje se nedočkavě
(chtěla by ležet tam v té měkké trávě
být sevřena vším co je svět a tíha
a naplněna být jak hrozny vína)
pod každým slovem které zapomíná
na malou síň kde bloudí se a ztrácí
na malou síň z níž nic se nenavrací
na toto srdce odedávna němé
na bránu ticha kterou neprojdeme

back for good

© jr 2002,4002