František Gellner (1881-1914)

   Satirický básník a karikaturista. Pocházel z rodiny židovského obchodníka. Studoval postupně techniku ve Vídni, báňskou akademii v Příbrami, malířství v Mnichově a v Paříži. Patřil do okruhu anarchistických umělců kolem S.K. Neumanna. Výtvarně a literárně přispíval do řady časopisů (mj. Švanda dudák, Nový kult, Šibeničky, Karikatury, Lidové noviny). Žil bohémským způsobem života, měl pověst neurvalce, zhýralce, cynika, člověka, jemuž není nic svaté. Co ho však nejlépe vystihovalo, byla jeho drsná upřímnost. Padl v Haliči na začátku první světové války.
   Ve své tvorbě byl nesmlouvavý, ironický, tvrdě odmítal způsob života předválečné doby. Dovedl se však vyjadřovat srozumitelně, otevřeně, často používal sarkasmus, hovorové i obhroublé výrazy, provokoval. Jeho básnická tvorba využívající písňových forem uplatňovaných v kabaretech je obsažena ve sbírkách Po nás ať přijde potopa (1901), Radosti života (1903) a Nové verše (1919). Námětem mu byly svět hospod, prostitutek, chvilkových potěšení, z nichž nic nezůstane. Po smrti bylo uvedeno jeho drama Přístav manželství, vyšly i povídky Potulný národ (1912), Cesty do hor a jiné povídky (1914).

A přijde den, a růže vonět budou

A přijde den, a růže vonět budou
těžce a omamně.
Nad duší pustou, vyprahlou a chudou
zapláče touha mně.

A přijde den, a luh se zazelená,
zpěv zazní do ticha.
A země jako roztoužená žena
smyslně zavzdychá.

A přijde den, a žár se mladým lidem
rozlije po lících.
A panny touhou rozrušeným klidem
zapláčou v ložnicích.

A přijde den, a růže zavonějí…
- - Pověz mi, srdce mé,
v kterou poušť světa se svou beznadějí
se smutni skryjeme?

A těla žen jsou rozkošná a sladká

A těla žen jsou rozkošná a sladká,
když mládí bouří v krvi bezcitné,
a cesta k nim je snadná tak a hladká.-
- A náhle srdce ze sna procitne.

- - Vzduch vlažný je a venku již se stmělo.
Mé mládí se mnou prudce hovoří.
Toužebným vzruchem chvěje se mé tělo.-
Ale mé srdce, ne, to nehoří.

Milenci spolu alejí jdou temnou.
Omamnou vůni vydechuje sad.
Snad našel bych tu, která šla by se mnou.-
Ne, neumím už ani lásku lhát.

Lži moje mrou, než byly vysloveny.
Pohledy lhavé duši pokoří.- -
Mně stýská se po teplých loktech ženy.-
Ale mé srdce, ne, to nehoří.

Elegie

Dech tvůj vůni ovocné měl šťávy
jižních moruší,
vlas tvůj rozzařoval kol tvé hlavy
lučin ovzduší.
Plály opálem tvé šeré zraky
večer při světle
a tvé rety jako rudé máky
žhnuly rozkvětlé.

Z knihy svého života jsem, ženo,
rval po listu list,
a všechno je spáleno, kde jméno
tvé bylo lze číst.

Ale kdo se ve svém srdci vyzná?
V rámci z mosazi
poutí světem mě tvá podobizna
všude provází.

Z těch nebylas, na něž zapomíná
člověk pro jiné.
Dnes vím: Na tom světě žádná jiná.
A ty taky ne.

Miluju severní nebe

Miluju severní nebe
bílé a bez citu,
kterým se marně prodírá slunce
chladné a bez svitu.

Miluju severní pláně
se smutkem zavátých cest.
Miluju večerní mlhy
severních velkoměst.

Miluju severní muže
těl těžkopádných a mdlých
s bezradnou, truchlivou touhou
v srdcích tesklivých.

Miluju severní ženy
bázlivě stulené v tmách,
které prožívají své lásky
v snech a vzpomínkách.

Sentimentální žádosti

Má touha rameno hubené
v pláči vášnivém zvedá.
Teplo zhaslého plamene
v studeném popeli hledá.

Sentimentální žádosti
v duši mé křídlama tlukou.
Má touha pláče a tělu se mstí
třeštivou, horečnou mukou.

Jsem dneska zase nemocný.
Krev v spáncích bije mi prudce.
Tesklivé sahají v moje sny
dvě bílé, panenské ruce.

Záchvat nervózní

Navečer včera tvá tři políbení
přivedla všecku krev mou do varu.
Snažím se darmo nalézt zapomnění
pohledem dlouhým na dno poháru.

Že ani jednu noc nebudeš mojí,
zoufalým výkřikem mou hlavou zní.
(Tvá dušička se konsekvencí bojí!!)
Mým tělem třese záchvat nervózní.

V mé krvi žádost tvého těla zpívá.
Svou skoupou něhou nezraňuj mi hruď!
Zatáhni drápky, ty má kočko divá,
a mojí lásce milostivá buď!

back for good

© jr 2002