Emily Dickinsonová (1830-1886)

    Jedna z nejvýznamějších amerických básnířek, mnohými řazena k největším světovým lyrikům všech dob. Spolu s Waltem Whitmanem je dnes považována za zakladatele moderní, na evropských vzorech nezávislé, americké poezie. Narodila se 10. prosince 1830 v Amherstu, malém městečku u Bostonu, v rodině právníka a velice uznávaného občana. Za jejího života bylo otištěno asi jen sedm básní, většina rukopisů byla objevena a postupně publikována až po její smrti. Její dílo čítá asi 1775 básní, jedná se o velice originální, obsahově a výrazově jednolitou poezii, přesto však plnou protikladů a paradoxů.

Hvízdot pod mým oknem (83)

Srdce, ne těžké jak mé,
jdouc procházkou
v noci pod mým oknem,
hvízdala písníčku -
lehounký kousek, nápěv,
lidová popěvek,
však pro můj rozjitřený sluch
tišící prostředek.
Jako by se pták vlhovec
loudavě tudy bral
a zapěl, zmlkl a zapěl -
a zvolna odbublal!
Jako by švehol potůčku
rozehrál v prachu cest
krvavé nohy do tance -
jenom tak, mimoděk!
Zítra, až přijde zas ta noc,
únavná, palčivá -
ach, trubko, pod mým oknem
tvůj hlas ať zazpívá!

Zraněná laň skáče nejvýš (165)

Zraněná laň skáče nejvýš,
vyprávěl myslivec.
Smrt vyvolá v ní extázi -
a potom ztichne les!

Úder dá skále pramen!
Tlak pero odpruží!
Tvář od hektických šlehů
kvete jak od růží!

Úsměv je krunýř trýzně,
kterým se obtáčí,
než někdo, kdo by spatřil krev,
zvolá: "Krvácíš!"

Jsem Nikdo! A kdo jste vy? (288)

Jsem Nikdo! A kdo jste vy?
Jste též Nikdo - jak já?
Pak je nás tedy pár.
Však pst! - sic vyštvou oba dva!

Jak hrozné, býti osobnost!
Jak sprosté, zas a zas
volat své jméno s hlasy žab
na zbožňující hráz!

Neumím tančit po špičkách (326)

Neumím tančit po špičkách -
nikdo mě nevedl.
Však uvnitř mysli nejednou
mě jásot posedl,

že kdybych znala balet,
z víru mých piruet
primabalerina zešílí
a sboru ztuhne krev.

Ač nemám šaty z pavučin
a vlasy s vrkoči
a s rukou k nebi nehopsám
jak ptáci - pro oči,

a nestáčím se do koule,
nekroužím před zraky
na kolech sněhu, zas a zas
volána diváky,

ač nevědí, že znám umění,
jímž se tu obírám,
a nechválí mě plakát -
plní se opera.

Na konci muk je pocit prázdnoty (341)

Na konci muk je pocit prázdnoty.
Nervy se usadí - jak náhrobky,
strnulé srdce ptá se: "Tos byl ty?
A kdy? Snad včera, nebo před lety?"

Nohy jdou mechanicky vpřed -
šlapou zem, vzduch, či co -
jak dřevěné,
lhostejno, kam -
křemenné štěstí - pro balvan.

Toť chvíle z olova,
jež v mysli zůstává
jak v těch, co mrzli, obraz sněžení:
zprvu chlad - pak ztupělost - pak smíření.

Soukromá přehrávka (379)

Soukromá přehrávka
štěstí, jež skončilo,
má v sobě půvab vraždy -
sílu a palčivost.

Dýky se nechceš vzdát,
že máš rád bodnutí,
jež připomíná. Tvoji smrt
ti staví před oči.

Návštěvník v záhonech (391)

Návštěvník v záhonech,
jenž rovná každý květ,
až mají klidný půvab soch
a elegantní lesk,

jenž v noci přichází,
nečeká na úsvit
a skončí třpytný rozhovor,
polaská - a je pryč.

Však to, nač vložil prst
a vtiskl chodidlo
a číkoli rty políbil -
je, jak by nebylo.

Ten úsměv byl jak ostatní (514)

Ten úsměv byl jak ostatní,
s dolíčky kolem rtů,
však ranila jím, jak by pták
se k zpěvu pozvedl
a pak si vzpomněl na kulku -
k větvi se přitiskl
v křeči, a nápěv tříštil se
jak kapky v bahnisku.

ukázky a informace převzaty z knihy:
Dickinsonová, E.: Neumím tančit po špičkách, přel. J.Šlédr, vyd. Argo, Praha, 1999

back for good

© jr 2002