Josef Václav Sládek (1845-1912)

Básník, prozaik, fejetonista, novinář a překladatel. Po maturitě na gymnáziu studoval přírodní vědy a matematiku, věnoval se literatuře a cizím jazykům. Působil jako redaktor, středoškolský a vysokoškolský učitel. Přispíval do mnoha časopisů, redigoval almanach Ruch (red. 1868) a časopis Lumír (red. 1877). Pro formování jeho osobnosti byl důležitý pobyt v USA (1868-1870) - únik z domácích tíživých poměrů, naděje vkládané do země svobody, avšak zklamání, poznání brutálního násilí. Po návratu z Ameriky se rozhodl: "Písničkařit budu, budu bořit ten chrám otroctví a temnoty." - básník osobního hoře, národního zápasu, sociálního utrpení.
Psal přírodní, milostnou a společenskou lyriku (Básně /1875/ - obrazy z cest do Ameriky, reakce na nesvobodu vlastního národa, intimní lyrika spjatá se smutkem nad smrtí ženy; Jiskry na moři /1880/ - osobní lyrika věnovaná památce zemřelé ženy, vítá novou lásku, politická lyrika, epické obrazy ze života venkovského lidu; Světlou stopou /1881/, Na prahu ráje /1883/ - vykořisťování, útisk, bída, hořkost, utrpení pracujícího člověka - rolníka i dělníka; Ze života /1884/ - bohatý a různorodý obsah, podstatnou část tvoří lyrika vlastenecká; Sluncem a stínem, Selské písně a České znělky /1889/, České písně, Starosvětské písničky a jiné písně /1891/, Směska /1891/ - zobrazen život venkova: česká krajina, práce, charakter i životní názor venkovského lidu, básník se stylizuje do postavy rolníka: láskyplný vztah k půdě, sebevědomí, houževnatost, odolnost, pracovitost, víra v budoucnost; V zimním slunci, Za soumraku, Léthé a jiné básně), byl klasikem tvorby pro děti (Zlatý máj, Skřivánčí písně, Zvony a zvonky - nenásilně vychovávají: probouzejí ušlechtilé vztahy k lidem, k práci, k národu). Významné jsou jeho překlady (33 Shakespearových dramat, básně Burnsovy, Byronovy a Longfellowy, Mickiewiczovy a Lermontovovy).

Fialy

Dubnové jitro vlhké a šedé
dláždění mokrým odrazem leští,
na rohu ulice v drobounkém dešti,
na ruce drobounké děťátko bledé,
talířek fialek na druhé dlani,
stojí tu žena opřena k hrani.

Kdo by ji neviděl, když kráčí kolem,
kdo by si nekoupil kytičku fial? -
na děcko s úsměvem, na matku s bolem
pohlédne, líto mu, kvítku že přijal -
Fialy, fialy, - květ jarní v lese -
jak na vás dívá se to dítě bledé,
němé tak, smutné tak - a zimou se třese.

Světlou stopou (1881)

Chudina

Nic není bolno tak, - ač málo vnady
pro všední život má ten prostý list, -
jak v šerém zraku ubožáků číst,
když večer v světlé dívají se sklady.

I ať tam jest, co na chudičkém stolu,
i ať tam skvost anebo květina,
kus teplé látky, hračka dětinná,
ty oči vpíjejí se. - Potom dolů
je sklopí v dlažbu, - a jdou mlčky dále.

V tom poesie není naposled;
kdež hledat jí v těch vráskách bídou zrytých!
Však, vidím-li ten plachý, smutný hled,
tu líto mi těch lidí neskonale,
jimž sousta nespadne se stolů sytých,
ni hadříky, hračka pro ty děti malé,
a na trnitou cestu jeden květ.

Světlou stopou (1881)

Velké, širé, rodné lány

Velké, širé, rodné lány,
jak jste krásny na vše strany,
od souvratě ku souvrati
jak vás dnes to slunko zlatí!

Vlavé žito jako břehy,
květná luka plná něhy,
na úhoru, v žírné kráse,
pokojně se stádo pase.

Nad vámi se nebe klene
jako v květu pole lněné,
nad lesy jen z modrošíra
pára v tichý déšť se sbírá.

A jak slunce vás tak zhřívá
a jak cvrček v klasech zpívá,
v šíř i v dál, vy rodné lány,
buďte vy nám požehnány!

Selské písně a České znělky (1889)

Lesní studánka

Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les,
tam roste tmavé kapradí
a vůkol rudý vřes.

Tam ptáci, laně chodí pít
pod javorový kmen,
ti ptáci za dne bílého,
ty laně v noci jen.

Když usnou lesy hluboké
a kolem ticho jest,
a nebesa i studánka
jsou plny zlatých hvězd.

Zvony a zvonky (1894)

back for good

© jr 2002