Karel Šiktanc (1928)

   Český básník, spisovatel a překladatel. Po studiích na pedagogické fakultě působil jako redaktor 'Československého rozhlasu' (1950-60) a šéfredaktor nakladatelství 'Mladé fronty' (1961-71). V době normalizace byl pro své nekonformní společenské postoje perzekvován a jeho knihy nesměly u nás v 70. a 80. letech vycházet. Překládá ruskou poezii, zejména Jevtušenka a Pasternaka. Má rád sport, kulturu a přírodu. Píše převážně společensky angažovanou poezii o základních existencionálních otázkách, zabývá se lidkými vztahy a hodnotami života.
   Dílo: Adam a Eva /1968/, Artéská studna /1964/, Český orloj /1971/, Heinovské noci /1960/, Horoskopy /1969/, Jak se trhá srdce /1970/, Kapela pana Anděla /1965/, Královské pohádky /1970/, Mariášky /1970/, Město jménem Praha /1967/, Nebožka smrt /1963/, Nejkrásnější sen/, Ostrov Štvanice /1988/, Paměť /1964/, Patetická /1961/, Pochodeň jara /1954/, Pohádky chudé na řádky /1962/, Pro pět ran blázna krále /1978/, Sakramenty /1979/, Slepá láska /1968/, Srdce svého nejez /1981/, Štědrovečerní romance/, Tanec smrti aneb Ještě Pánbu neumřel /1972/, Tobě /živote /1951/, Utopenejch voči /1991/, Vlnobití /1956/, Zaříkávání živých /1966/, Žízeň /1959/.

Adam a Eva (1968) - ukázky

Adam a Eva
Den první
Den druhý

ADAM A EVA

Byl Den.
A byla Noc.
A Země byla nesličná
a pustá.

"Kdo jsi?"

křičel jí do tváře,
jak by měl úzkost,
že se mu jen zdá.
A déšť mu zalil ústa.
Neb

stála voda vzpřímená
nad dějstvím ryb jak šestý prst.
A nikde prám. A nikde chrám.
A neslyšeti Boha.

"Jsem Eva."

řekla, tišeji než les.
A zeměplazi metli vřes.
A pod Světem, jenž vířil tmou,
se třásla muří noha.

Bil zvon.

A kvetl hadí mord.
Obrátil kapsy naruby
a kladl před ní střep a nůž
a peří na hromádku.

"Jsem Adam!"

křičel na lesy.
A mraky šly jak procesí.
"Jsem Adam! Vše se začíná
a končí od začátku!"

Smutně se smála.

Žal i vděk
jak vydražený nábytek
v ní mrtvě ležel - naskládán
až po poslední vrásku.

Klekl jí k nohám.

Zalklá tmou,
skryla ho sama před sebou.

A Bůh si vzdychl - neviděn -
byv stvořiv pozdní lásku - - -


A VIDĚL BŮH SVĚTLO, ŽE BYLO DOBRÉ;
I ODDĚLIL BŮH SVĚTLO OD TMY.

A NAZVAL BŮH SVĚTLO DNEM,
A TMU NAZVAL NOCÍ.
I BYL VEČER A BYLO JITRO,


DEN PRVNÍ


Vzňaly se stohy,
co jich bylo.

Užaslí, stáli na rozhraních hor,
k nimž přibíjel je tisícletý průvod.

První šly kouře z limbového dříví

(neb začínalo
Zmrtvýchvstání Země,

jíž nezbylo než neživým i živým
navracet zašlé podoby a jména),

první šly kouře z limbového dříví,

a léta v limbu šla,

a dlouhé lokte lží,

a páry nad hrncem,

a křížky po funuse,

a labutě,

a bůvoli

(jež tušili jen
pod vodou,

neb roh jim trčel proti nebi
jak saně z dětství, vmrzlé v led),

a hromy šly,

a hromská štěstí,

a vlčice,

a vlčí mhy,

a jemu bylo znenadání,
jak by ho nesli nad hlavami:

"Všechno je naše" - - - volal na ni,
"všeho jsi paní - - - ber, co chceš!"

a hrozny šly,

a hroznýši,

a hluchavky,

a slepýši,

a pomněnky,

a zapomnění,

a v ní bylo jak po vymření,
jak by ji nesli přes kamení:

"Nechci - - - už nic mi na nic není,"
prosila šeptem, "nechci nic - - -"

a pulci šli,

a půlky pravdy,

a tenké zdi,

a tenata,

a sny, uzděné po ocase,

a v pytlích slepá koťata,

třásl se, toužil vzdát se všemu
(marně se, blízká, tiskla k němu):

"Ber si - - - měj všechno, k dobrému i zlému,
všechno je naše - - - ber, co chceš!"

a ryby šly,

a sliby plané,

a vši,

a kousků husarských,

až hřích!

a husy zařezané,

třásla se - v očích krk i nůž -
a hrozila, že nezůstane,

že všechno stokrát darované:
"Nech, co už bylo - - - nechci nic - - -"

a vory šly,

a vorvani,

a pór,

a prapor orvaný,

táhla ho pryč, a její oči
hlídaly, zda se neotočí,

a tresky šly,

a třesky plesky,

a stezky már,

a marné stesky,

strhla ho k sobě - ustrašená,
že se jí dívá přes ramena,

a růže šly,

a kůže hroší,

a hladiny,

a hladonoši,

padala v něm - a kdesi vzadu
slyšela ržát tu hrůznou řadu,

a bouřky šly,

a buřinky,

"Co chceš?", ptal se jí po paměti,

a pláň,

a plaňka s platýnky,

"Co chceš?" a bral ji do objetí,

a vůně šly,

a plavuně,

"Co chceš?"

a člun,

a ona - malá,

a duny na luně,

úzkostná,
slastná - zašeptala:

---

"Všecko."


ŘEKL TAKÉ BŮH: BUĎ OBLOHA
UPROSTŘED VOD A DĚL VODY OD VOD!

I NAZVAL BŮH OBLOHU NEBEM.
I BYL VEČER A BYLO JITRO,


DEN DRUHÝ


Lilo.
Lilo. Bíle lilo.
Bez milosti. Bez lítosti.
Liliově bíle lilo.
Až se slilo, co kde bylo.
Hlad. I hněv. I krev.
I kosti.

Nedýchala. Hlavu v klíně, slyšela ho,
jak v ní dýchá. Jak v ní vzlyká. Jak

v ní prosí. Jak v ní číhá na kohosi,
po kom zůstal vlas či zmínka. Po kom

kůže hříbětinka. Slyšela ho. Jak v ní
kleká. Jak se smeká. Jak se svléká

z vin a lží a darmých slibů. Slyšela ho.
Jako řeka, která slyší tonout rybu - - -

Lilo.
Lilo. Bíle lilo.
Bez milosti. Bez lítosti.
Liliově bíle lilo.
Až se slilo, co kde bylo.
Hlad. I hněv. I krev.

Nehýbal se. Hlavu v klíně, trnul, jak
se hebce hýbá. Jak ho líbá. Jak ho

prosí. Jak se táže na kohosi, po kom
zůstal šrám či smyčka. Po kom lichá

rukavička. Sladce trnul. jak se vzdává.
Jak v něm vstává. Jak se shýbá - sponky

v ústech na útěku. Sladce trnul. Jako
ryba, která slyší tonout řeku - - -

Lilo.
Lilo. Bíle lilo.
Bez milosti. Bez lítosti.
Liliově bíle lilo.
Až se slilo, co kde bylo.

Zajat něhou, po paměti padal znovu
do zajetí. Celým darem. Celý v hrsti.

Celý z prstů mezi prsty. Plašen slovy.
Že ji studí. Strašen tichem. Že ji

zebe. Modrá žilka prostřed hrudi.
Modrá žilka prostřed nebe. Ztracen.

Vrácen. Ještě. Ještě. Noc a den. A
v konci deště, v konci pádu kdesi

vzadu stih své dětství. Zády k trati,
dralo listy v jízdním řádu - - -

Lilo.
Lilo. Bíle lilo.
Bez milosti. Bez lítosti.
Liliově bíle lilo.

Zotvíraná jako růže, zatrnula všemi
trny. Sama rána. Sama vůně. Sama

růže, co si léta sama v sobě smutně
stůně. Sama úzkost. Že se vzbudí.

Že zas najde jenom sebe. Modrá žilka
prostřed hrudi. Modrá žilka prostřed

nebe. Mrtvá. Živá. A co ještě? A co
zbývá? Voda z deště. Při-ho-ří-vá.

Voda. Voda. Škoda všeho - - -
Žádná škoda - - -

Lilo.
Lilo. Bíle lilo.
Bez milosti. Bez lítosti.

Srdce v hrdle, přemožený, obracel se
těžkou hlavou ještě ve snu k srdci

ženy. Ještě hlídal. Ještě zvídal.
Ještě smál se. Usmířený, že už nic

a nikdo není, kdo by v tichu slz a
smíchů - - - zle v ní hleděl z holé

stěny - - -

Lilo.
Lilo. Bíle lilo.

Srdce v hrdle, marně spala. Marně
v sobě zhasínala. Stál v ní plamen.

Tklivý. Lstivý. Stál, a z noci
fialové táhli k němu dávní dnové.

Její dávní mrtví dnové. V suchých
loktech suché dříví - - - Vlky

v patách - - - Jako živí - - -

Lilo.
Lilo.

back for good

© jr 2002