Jaroslav Vrchlický (1853-1912)
(vl. jménem Emil Frída)

   Básník, překladatel, dramatik, literární kritik a prozaik vyznačující se mnohotvárností zájmů, šíří a různorodostí tvorby. Po univerzitních studiích historie, filozofie a románských jazyků působil jako učitel, vychovatel, literární a divadelní kritik, redaktor a vysokoškolský profesor světové literatury. Výrazně zasahoval do kulturního života a dostalo se mnohých oficiálních poct. Usiloval o vytvoření poezie, která by se vyrovnala evropskému básnictví a která by ztělesňovala harmonický ideál člověka. Jeho tvorbu ovlivňují obecně společenské jevy, ale i rytmus osobního života.
   Rozsáhlé básnické dílo tvoří intimní, přírodní a společenská lyrika (Eklogy a písně, Dojmy a rozmary /1880/, Poutí k Eldorádu /1882/, Hlasy v poušti - láska k ženě, dětem a rodině, verše opěvující přírodu, verše lidské družnosti a lásky k člověku, také reflexivní básně, časté obrazy se sociálním podtextem, silné je cítění národní - víra v budoucnost, láska k mateřskému jazyku; Okna v bouři, Korálové ostrovy /1908/, Strom života /1909/ - vliv těžké rodinné krize: z radostného vyznavače lásky se stává rezignující samotář, později se dostavuje jistá vyrovnanost; Meč Damoklův /1913/); epicko-reflexivní skladby (Hilarion /1882/, Tvardowski /1885/, Bar Kochba /1897/, cyklus Zlomky epopeje /1886/ - velký historický cyklus, pokus o básnický obraz myšlenkového vývoje lidstva, evoluční idea o postupném zdokonalování lidstva a stále hlubším naplňování ideálů pokroku, svobody a humanity; významnou součástí jsou i české látky: Mýty /1879-80/ (Šárka, Legenda o sv. Prokopu, Kříž Božetěchův), Selské balady /1885/ - tragické příhody z dob selských rebelií, sbírka bojovná, víra v lepší budoucnost) a sbírky, v nichž projevil v nejrůznějších formách svou uměleckou virtuozitu (Hudba v duši /1886/, Zlatý prach /1887-97/, Moje sonáta /1893/, Sonety samotáře /1891/). Z množství dramat vynikají veselohry (Noc na Karlštejně /1884/, Soud lásky /1887/, Rabínova moudrost /1886/) a scénický melodram - trilogie Hippodamie (Námluvy Pelopovy /1890/, Smír Tantalův /1891/, Smrt Hippodamie /1891/) - s hudbou Zdeňka Fibicha. Překladatelský zájem upřel na románské autory (Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Rostand, Dumas, Hugo, Dante, Petrarca, Ariosto, Camoes) a zásadní díla Goetha, Schillera, Mickiewicze, Ibsena, Petofiho, Whitmana.

Celý den jsme spolu byli

Celý den jsme spolu byli,
ani slova nemluvili,
dívali se jen, jak večer
smutně v dol se chýlí.

Jak se tiše sklání k zemi,
bez ruchu jde haluzemi
jako smrt a jako osud,
a jak my jest němý.

My zde, štěstí na vrcholu -
tam ta propast lidských bolů,
ty dvě hloubky - noc a duše
měřily se spolu!

Dvojí bouře

To moře, které pod okny nám hřímá,
jak zní s našimi srdci do souzvuku!
Jak v jeho bouři a v jich svorném tluku
se na tvých ňadrech dvakrát sladce dřímá.

Já tvoji šíj, noc vlny obejímá,
a oba svoji uspáváme muku,
jen potmě hledám tvoji malou ruku,
jež nudy balvany mi z čela snímá.

Jak ležel bych kdes na dně pohrobený
a uchvátil mne polyp storamenný,
ve objetí tvém chvěju se a bojím.
A čím bouř venku v chaos větší splývá,
tvé srdce slyším, jak z té vřavy zpívá,
a rty mé vodí k břehům - k bokům tvojm.

Intimní sloky

Mám-li rozkvést ještě jednou,
ať se rty tvé ku mým zvednou !
Mám-li rozpučet se znova,
jednoho je třeba slova.
Čekám stále - sotva vzdychnu -
Mlčíš - Nerozkvetu, ztichnu!

Leknínu bílé růže

Leknínu bílé růže
se houpou na vodě,
vždy k sobě blíž a úže
se tulí ve shodě.
Jak dlouhé ženské vlasy
jich tmavé kořeny
vln brázdí třpyt a jasy,
až ke dnu vnořeny.
V tom lásky obraz celý,
ta kvete napovrch,
však brzy v jícen stmělý
tě věnec vláken strh.
A ovije tě snadně,
a jen se zpění vír,
a provždy ležíš na dně,
však v srdci věčný mír.
A z něho vyrůstají
ty bílé lekníny,
na ženských vlasech hrají . . .
Ó sny! Ó hlubiny!

Za trochu lásky ..

Za trochu lásky šel bych světa kraj,
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,
šel v lednu - ale v duši věčný máj,
šel vichřicí - však slyšel zpívat kosy,
šel pouští - a měl v srdci perly rosy.
Za trochu lásky šel bych světa kraj,
jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.

(Okna v bouři)

Zavírám oči, tma se na mne řítí

Ó nádhero tvých nahých, štíhlých oudů!
Ó nekonečno touhy ve tvém oku!
Ó sílo vášně v úbělu tvých boků!
Ó luzné sítě v tvojich vlasů proudu!

Zpěv Sirén, andělů hlas, trouba soudu,
sen sfingy spící tři tisíce roků,
vše na mne křičí z úbělu tvých boků,
a vše mne láká v ráj tvých štíhlých oudů.

Zavírám oči, tma se na mne řítí,
z tvé šíje hvězda touto nocí svítí,
mně zdá se, že jsem objal v tobě Krásu.

Ó mystérium! Ohni políbení!
Křte plamenných slz, bezdno zapomnění!
Ó prsů poupata! Ó zlato vlasů!

(Dojmy a rozmary)

back for good

© jr 2002,3002