František Hrubín (1910-1971)

Básník, prozaik, dramatik a překladatel. Nedokončil právnická a filozofická studia, pracoval jako knihovník, po válce se plně věnoval spisovatelské práci. Jeho dílo tvoří hlavně lyrická poezie, známá je i jeho poezie pro děti nebo překlady. Věnoval se též próze.

In memorian

Při vzpomínce na tvůj jasný hlas
všichni muži, co tě líbávali,
s rtů svých stírající si hebký popel,
při vzpomínce na tvůj jasný hlas,
který hloubka vzdaluje a kalí.

Prší na tvou milovanou hruď
přes hlínu a přes kořínky země,
a v nejdelší noci jiná tíha
tiskne tvoji milovanou hruď
chvíli sladce, chvíli nepříjemně.

Do tvých dávných vlasů sáhla smrt
jak vichřice do plavého lánu -
na špičkách těch posledních dnů svítí
zlato vlasů, jež rozčísla smrt,
proud k nám a proud na neznámou stranu.

Romance pro křídlovku

Dnes v noci / 28. srpna 1930 /

Pralesy kopřiv, hvězdami bičované
k oknu dokořán. Vlahá srpnová noc.
Sedím v okně s koleny u brady. Bdím.
Musím bdít. A chlad ze světnice mě tiskne
do teplých a vonných vosků tam venku.

(Tiskne mě na pečeť vzpomínky, již jednou se odhodlám zlomit.)

Osoby

Terina. Vím jenom,
že je jí patnáct. Chci si ji vypodobnit,
je však nevypodobnitelná. Je všechno,
co mých dvacet let do mne nanosilo
z vůní a tvarů a z čeho si dnes ona
jak z pláství vybrala strašné sladkosti.
Je všechno, co naráz zastavuje srdce,
a přece to není smrt. A je všechno,
čím vždycky člověk poprvé vydechne.
Milenka ještě ne, na to je jí mnoho.
Nevím, kolik má rukou a kolik úst,
každým stéblem a lístkem a každou hvězdou
mě žíznivě pije. Jsem vesmírem
doteků, až mě mrazí, a přece jsem se
plaše dotkli jen jednou.

Prsatá Tonka.
Ze zaprášených nohou a snědých lýtek
vytryskala andělsky bílá stehna.

Viktor.
Nikdy nesundá čepici s hlavy, štítek
je dlouhý, aby se neopovážilo
slunce vykousnout stíny z divoké tváře.

Já. Stále jen obletuji vlastní srdce.

Dědeček ... Ale ne!

Dnes v noci / 28. srpna 1930 /

Je půlnoc kopřiv
a půlnoc kopru, který promítá
na černou oblohu své zlaté okolíky.
Sedím v okně a bdím.
Terina je všechno,
čím vždycky člověk poprvé vydechne.
A Tonce tryskají andělsky bílá stehna
z vřesů a metlic.
..

Včera večer / 27. srpna 1930 /
..
Z těch deseti každý
večer jsem běžel pod Běsnou k Netvořicům.
A z těch deseti každý večer Terina
v jízdě si ke mně vyskočila na sedačku.
"Utrhne se to!" vzkřikl jsem. Zavýskla,
opřela se mi koleny o lopatky
a má křídla se rozprostřela v její krvi.
Dosud se mnou nepromluvila jinak
než výsknutím, jako by byla jen živel.

Až včera večer po poslední jízdě
šli jsme si sednout k tarasu do hluchavek.
Zkusil jsem ji políbit na spánek,
uhnula se a bledý plamínek vlasů
šlehl mě do rtů, ucítil jsem hluboko
v kříži palčivost a vyhořel jsem v ústech.

"Vy nemáte holku?"

"Ne."

(Tončiny obří kyčle zakryly obzor v dálce.)

"Ne."

(Tončiny drsné ruce, jež za to léto
chtěly z mých chlapeckých ramen vydřít slunce
až do poslední šupinky, vytrhly naráz
má křídla z Terininy krve a zpátky do zad
jakoby navždy mi je zamáčkly.)

"Ne."

(Stačilo však jít druhý den podle řeky,
abych byl čistý, abych necítil dech
ze silných vyhrnutých rtů, které nikdy
nelíbají, abych neslyšel starý hlas
s nakřáplým smíchem: "Copak s takovým klukem?
Pokaždý roztečeš jako svíčka!")

"Ne!"

Vzala mě kolem krku a vrátila mi
polibek, ale na ústa: "Já vás mám
taky moc ráda."

Dnes v noci / 28. srpna 1930 /

Je půlnoc kopřiv a kopru.

Terino, obleču tě do hvězd a tvé tělo
posázím vesmíry, poslední křísnutí
cvrčka na podzim bude ti slyšitelné
stejně jak exploze, když vzniká nová hvězda,
i v nejbědnějším hvozdíku budeš celá,
jeden vesmír však sotva bude stačit
na slzu, která zrcadlí tvé zalykavé
pohnutí, když jsem tě včera vzal kolem ramen.

(Tak to vyslovím za třicet let, a proto
už dnes to tak je. Bylo by vymyšleno
to zalykavé pohnutí, kdybych zpíval
o Terině, jež běhá bosa prachem návsi
a vlasy střihá si sama, nakrátko
jako před autodafé, a jíž za lacinou
rumělkou na rtech slova se nečesají
ani nepřevlékají.)

Ale já zpívám
o té nevypodobnitelné, jež je všechno,
co mých dvacet let do mne nanosilo
z vůní a tvarů a z čeho si dnes ona
jak z pláství vybrala strašné sladkosti,
zpívám a nad pralesem kopřiv a kopru
otáčejí se hvězdy, chorovody
zářivých Flammarionek.

Stačilo jít
na druhý den po Tončině objetí
podle řeky a byl jsem čistý.

Ale dnes
jsem nejčistším křemílkem ve velké vlně
Terinina polibku.

Sedím v okně, bdím.
Musím bdít. Zanic bych nespustil nohy
do tiché světnice. Urval by je tam
smrtelně studený vír.

Dnes v noci / 28. srpna 1930 /

Sedím v okně a bdím. Přes jedno rameno
přelévají se mi teplé vůně kopřiv,
druhé zamrzá v černých ledech světnice.

Odjelas navečer ve žlutém voze
se záclonkami. Dnes ráno jsi ke mně
vztáhla dlaně -
("Máte hezký ruce,
Terino.")
- na dvě bílá náměstí
plynuly z tvého srdce zlatovlasé výzvy,
spěchaly deseti úzkými uličkami,
jež končí nad propastí -
("Hezký? coje na nich?
Mají deset prstů jako každý jiný.")
- s krví
hrnuly se ty výzvy do tvého srdce,
a kdybych byl tvé ruce nedržel ve svých,
zlatovlasé výzvy vy z konečků tvých prstů
opadaly.

Už nikdy se nesejdu s Tonkou,
od včerejška večer leží a čeká
v modřínech u Obor, a navěky zkamenělá
tam leží mezi ostatními balvany,
čeká a ze starých metlic vystrkuje
černý bok, tisíc let bude mě marně a marně čekat.

Jsem k zbláznění živý,
má křídla, zřasená v krvi žil a cév,
šíleně tepají.
(Když jsem se řízl břitvou,
křídla vytryskla navrch rudým pírkem,
tatínek trhl rukou a na prsty
sesypal se mu popel.)
Jsem k zbláznění živý,
Terino, a chci si tě celou vypodobnit,
nevím však, kolik máš rukou, kolik máš úst,
každým stéblem a lístkem a každou hvězdou
mě žíznivě piješ.

Zdali tě někdy
ještě uvidím?

Lešanská pouť / červen 1933 /
..
My zatím budem hlavami ležet u sebe, já budu pálit
cigaretou kolínka stébel a ona
bude si navíjet na prst ostřici -

"Což kdybysme se vzali?" "Proč by ne?"
"Ale ty přece chceš být profesorem?"
"Nechci. To chtějí naši." "No tak nebuď!"

- bude si navíjet na prst ostřici
jako snubní kroužek.
V noci se budem vracet,
cvrčkové pronikavě budou na cimbálky
hrát neslýchané, skvělé odrhovačky -

"Nechci. To chtějí naši." "No tak nebuď!"
"Naši by toho chtěli! Já se radši toulám."
"Už je mi osmnáct!" "A mě třiadvacet!"

- její oči, překrásné snímačky hvězd,
budu polibky zavírat a otvírat -

"Náš táta by nám koupil nový vůz,
v Zlatníkách máme chalupu, v zimě bysme
byli u našich."

"A co Viktor?"
"Toho?"

Dnes v noci / 28. srpna 1930 /

Terino, dnes večer odjelas ve voze
se záclonkami. Včera jsi mě sama
políbila na ústa. A ta jediná vločka
tvého polibku rozstříkla se po celé
obloze. Vzhlížím k hvězdám, a kdykoli
usrknu, stáhnou se všechny mé rty.
..
Je vlahá letní noc,
je v ní všechno, co navěky zastavuje srdce,
všechno, čím člověk vydechne jakoby poprvé,
a je to noc všech nocí, prvně v žití nesu
strašné břímě lásky a smrti současně,
a sladko je mi nést je, navždycky třeba,
i s tím mrazením i s tím šikováním
k dlouhým a drsným bitvám o život ve mně.

Noc lásky a smrti žíhá jasně a temně
mých dvacet let, těch dvacet zlatoploutvých ryb.
Musím bdít.

..
Lešanská pouť / červen 1933 /

"Což kdybysme se vzali?"
"Proč by ne?" "Táta by nám koupil nový vůz!"
To už ti bude osmnáct.

(To, jak jsem seděl v okně a bděl, a nevěděl, kolik máš
rukou a kolik úst, to, jak jsem držel stráž
nad mrtvým, to, jak mi chladem div neustydla
v krvi žil a cév prudce tepající křídla,
to, jak letmý dotek tvých úst byl věčný slib,
to, jak se láska smrt ve mně křižovaly,
to jak jsem si byl jist, že nic tu neošálí
mých dvacet let, těch dvacet zlatoploutvých ryb,
to už bude tak dávno!)

A ještě budu
za tebou chodit dva týdny po pouti,
až Do chleb, budeš mě denně čekávat
ve vysokých janovcích, budem zlatě hořet
jak ony, kolem úst třaslavou vůní včel,
pod plamenou řekou slunce se budou míhat
hluboko ztracené oblázky našich hlav,
strážná užovka bude syčet na kraji
našich pahorků a o smrti nebudeme
nic vědět, jako o motýlím stínu
nic neví jetelový květ.

A jednou
přineseš mi v čepici višně. Až v tom vedru
budeme ležet naznak a já unaven
se budu usmívat a chytat třpyt dvou vážek
pod tvými řasami, nasadíš si žertem
čepici na hlavu.

(Ten dlouhý štítek,
aby se slunce neopovážilo
vykousnout z tváře ani stínek!)

Vstanu
a vztekle ti ji strhnu z hlavy.

Do smrti
neuvidím udivenější oči.

Čepicí uhodím tě do tváře.

Do smrti neuvidím zoufalejší
dětské oči.

Také však uvidím
ohyzdnou bílou skvrnu na tvé snědé tváři,
ještě před chvílí jsem jí říkal měsíček,
a místo vlasů s leskem lunných bronzů
trs žita, po němž sjel nešikovně srp,
v koutku úst lacinou rumělku, rozmazanou mými polibky.

(Co ty však na mně spatříš
v tu chvíli? Jaký obraz k umírání
si poneseš? Vychrtlého vyjevence,
jehož prsty jak dušičkové svíčky
budou jednou marně hledat aspoň tvůj hrob,
kam by je rád zabořil, až bude zoufat,
že život je dar nad jeho síly?)

Pak budeš
utíkat žitem, dám se jinou cestou,
abych ti nadběhl.

Ten den a ten večer,
a příští dny a večery ti budu
zpovzdálí dávat znamení.
Ale marně.
Už nikdy nepřijdeš. A kdovíkudy
a na jakých cestách se to léto budeš tlouci
ve voze se záclonkami.

Jen čepice,
Viktorova čepice tu zůstane ležet
ve zlatých janovcích, na jednom místě
zůstane ležet jako ubité zvíře.

..
Dnes v noci / 28. srpna 1930 /
..
Tu moje duše řekne co nejtišeji:
"Utečme, z luny jde zlověstný svit,
nevěř jí, pospěšme, utečme jí,
prchněme, utečme, máme-li žít!"
To řekne s hrůzou a křídla její
prach návsi naberou do potrhaných per,
mé srdce, jako by netlouklo skorem,
bude jak listí svraskalé a plné děr,
a dám se na útěk a budu bloudit borem,
jako jsem bloudil před lety vpodvečer
s tím strašlivým břemenem.

Navždy mne bude víc
o těžkou chvíli jedné srpnové noci,
kdy jsem chtěl, aby ožil její předobraz,
a kdy Viktor namířil světla reflektorů
do lopuchů ve škarpě pod hospodou
a tys odtamtud, štíhlá, se vznešeným
držením, bosa, s mechovýma očima,
a s ňadry, v jejichž oblém světle se nikdy
neusmějí dětská ústa,
tys odtamtud
nevyšla.

Navždy mne bude víc o tu noc,
kdy jsem tě vyvolával z měsíčných par
a popel na žhavém srdci chtěl držet tvar
něčeho, co už není, zatímco tys žila
a žiješ, ne přízrak, ne stín, jenž vstává z már,
ne bludička, ne bysta náměsíčně bílá,
ale láska, jež v krvi žil a cév
divoce tepá.

Navždy mne bude víc
o člověka, z něhož břímě lásky a smrti
a břímě života vyrazí zpěv.

Zpěv lásky k životu

Jednou vás opustím, modré hladiny vod,
vás, kopce, k horám tam v dálce nizoučký schod,
vás, noci srpnové, k dávným milenkám zvoucí,
vás, lípy s bzučivým rouchem, lučiny skvoucí,
divizny, proti nimž chudnou plápoly svic,
jednou vás opustím navždy, nebude nic.

Pro mne nic nebude, slunce zpod mračen léta
však rozpeří svůj jas v krásné končině světa,
křídlovky o pohřbech do snů družiček dál
třást budou s mrazením cizí sváteční žal,
tirády cvrčků dál slavně budou znít v trávě,
jež vědět nebude o mé blouznivé hlavě,
dál budou křídlovky čerpat mladý dech z plic,
z toho však na věky pro mne nebude nic.

Vše jednou opustím, smutku, opojný blude,
kraj všecek zpívá však, vždy že sladko žít bude,
dále si budou dva lunu se sluncem plést,
navzájem snímat si z očí něžný třpyt hvězd,
dál budou chocholem olší potřásat břehy,
běžící za řekou, kde jsem sníval pln něhy,
dál moře Mléčných drah budou kypět a z pěn
snílkové budou tkát nový kosmický sen
a oči hvězdáren hloub se, ještě hloub vnoří
do noci bezedné, mágům zrcadla zboří,
dál poutník po kopcích půjde hvězdám svým vstříc,
dál měsíc bude jak žena v spanilé mdlobě
z té dálky strašlivě vábit člověka k sobě.

I kdybych, podzime, stokrát opustil víc,
s tvou cháskou plačtivých větrů nechci mít nic,
ať pro mne skončí vše, všechna příkoří, hoře,
jež ryly v srdci jak larvy, nečasy v koře,
ať pro mne skončí se lásky blažený žel,
dál máj se bude skvít skrze závoje včel,
hlína se za pluhy bude zdvíhat a klesat
jak křídla, z porob se budou revolty křesat
a chudý s bohatci, s tlupou beranních skal
bojovat o půdu, které všechen pot dal,
dál prales, oceán cestám budou se vzpouzet,
dál bude budoucnost závrať v člověku vzbouzet,
na světě bude dál širší a širší kruh
zabírat lidský hlas, ať si se všech stran metá
mrazy a černě smrt, věčná sudička světa.

Než všechno opustím, kéž mě strhuje zas
to, čím jsem dosud žil, dějů kovový hlas
a radost hluboká z díla rvaného smrti,
náklonost k člověku, který okovy drtí,
a touha, z které jsem tento vroucí zpěv psal,
vždy znovu přemoci těžký ze smrti žal,
kéž strhuje mě zas láska k životu, k zemi,
ta láska, s níž obzírám modré hladiny vod
a kopce, k horám tam v dálce nizoučký schod,
a noci srpnové, k dávným milenkám zvoucí,
a lípy s bzučivým rouchem, lučiny skvoucí,
kéž slyším blíž a blíž, a všechen lidský rod,
oceán budoucna šumět, z něhož kéž všechnu
širokou volnost svých dětí zhluboka vdechnu!

back for good

© jr 1002,2002