Jiří Wolker (1900-1924)

Básník, prozaik, dramatik a publicista. Už za středoškolských studií uplatňoval své literární, hudební a výtvarné nadání. Jako levicově smýšlející vysokoškolský student patřil svou tvorbou a teoretickými názory k nejvýraznějším osobnostem poválečné literatury. Byl nejvýznamnějším představitelem naší proletářské poezie a dosáhl mezinárodního významu. Zemřel na tuberkulózu.
Osobité básnické dílo (epika a lyrika) tvoří: posmrtně vydané Mladistvé práce veršem, sbírky Host do domu, Těžká hodina a Básně z pozůstalosti. V próze vytvořil povídky (O Františku muzikantovi, Chlapec, Ilda, Služka aj.), moderní pohádky (O kominíkovi, O milionáři, který ukradl slunce, O knihaři a básníkovi aj.). Napsal tři hry (Nemocnice, Hrob, Nejvyšší oběť) a řadu teoretických statí (Umění všední či nedělní?, Proletářské umění, Ochránci umělecké svobody).

 • Balada o nenarozeném dítěti
 • Báseň milostná
 • Básníku, odejdi
 • Dnešek
 • Milenci
 • Nemocná milá
 • Pokora
 • Poštovní schránka
 • Těžká hodina
 • Ukřižované srdce
 • Věci
 • Balada o nenarozeném dítěti

  Nejdříve se na sebe usmáli,
  potom se do sebe zamilovali
  u lucerny na nábřeží,
  kde voda běží a běží
  a lidé stojí, jako by odrazem světel na ní byli.
  Nakonec se spolu políbili.

  Milenci jsou lidé bohatí,
  pokladů mají, že jich nelze vypočítati:
  ruce, oči, prsa a ústa.

  "Za město, má milá,
  vede cestička bílá
  a za městem hluboko v obilí
  se zelené meze zrodily.
  Tam poklady své spočítáme,
  tam si je věrně odevzdáme,
  aby nám neshořely
  nebo neodletěly
  jako ptáci
  ohniváci."

  Za město šli a večer už byl,
  o lásku nadarmo nikdo neprosil;
  i mladí se smějí milovat,
  i chudí se smějí milovat,
  z lásky se člověk narodil,
  za město šli a večer už byl.

  Zprvu se bránila,
  zprvu se bála,
  nakonec se ale přece odevzdala.

  Proč bych mu tělo své nedala,
  tělo své z krve a života,
  když jsem mu srdce už dala,
  své srdce z krve a života?

  Láska je žena a muž
  láska je chleba a nůž.
  Rozřízl jsem tě, milá má,
  z pecnu bílého.

  Když nohy domů se vracely,
  daleko bylo od dveří k posteli,
  když noc hoří, peřiny nehřejí,
  té noci na srdci se jí
  dětská ústa narodila.
  Té noci plakaly čtyři holé stěny,
  že těžko, těžko bude dát
  hladovým ústům krajíc ukrojený.

  Měsíc nad městem svítící
  se třikrát naplnil a dvakrát has',
  když po třetí hasl nad černou ulicí,
  dětská ústa k srdci promluvila:
  Maminko milá,
  já jsem láska,
  která by ráda se narodila!

  Když to slyšela,
  k milému běžela.
  Pokojík jeho byl smutný a studený
  jak těžká hlava mezi slabými rameny.

  Když se to oba dověděli,
  na pelest sedli.
  Tiší byli, bledí byli,
  k lásce a zabití sbírali síly.

  "Dnes
  naše srdce, milá má,
  a ostatních srdcí tisíce
  jsou jenom na pultu hospodské sklenice.
  Stačí se zpíti zahořklým rtům.
  Nalili krev jsme a vypili rum.
  Statisíce lidí se milovalo,
  žádné dítě se nenarodilo z nich,
  - ni naše se nesmí narodit.
  To není hřích,
  to je jen bída."

  Slunce už nesvítí,
  hvězdy už nezáří,
  odešli k lékaři
  milenci dva.
  Tam nevede cesta bílá a měkká,
  tam se jde po schodech z kamene
  a v čekárně se čeká,
  až dveře strašlivě zavřené
  se otevrou pohledem žlutým a kosým
  a řeknou: Prosím!

  Lékař měl ruce z karbolu
  a slova z ledu:
  "Nemocné ženy léčit nedovedu,
  spravuji jenom zlámané věci."

  Bluzičku svlékl,
  prsty jí na prsa bubnoval
  smuteční pochod.

  Ó ženo,
  slyšíš ten hlas,
  co na prsu hořel ti?
  Teď naposled zakřičel ještě.
  Teď zhas'.

  On zatím stál
  u dveří, na prahu pokoje stál.
  Však oči jej zradily a nestály s ním,
  křečovitě kráčely za její bolestí,
  za její bolestí, za vozem pohřebním,
  kola skřípěla, podzimním vítr vál.
  Udělal jsem to já?
  Já jsem to udělal.

  "Podej mi, můj milý, ruku,
  až půjdem po schodech dolů.
  Už nejsem statečná a budu plakati,
  že z bohatství všeho
  mně v kapse zbyla jen lahvička eumenolu,
  že jsem jen rána,
  mrtvýma rukama dítěte zobjímaná.

  Já nejsem žena,
  já jsem hrob.
  Dvě oči na mně stojí, jako dvě svíčky,
  co na podzim hoří za dušičky,
  a nikdo se nade mnou nemodlí.
  I žena chce svět lepší a jinačí
  a žena jen pláče, když ruce na to jí nestačí."

  Večer
  mnoho milenců smutných je,
  že to, co žít mohlo, nežije,
  a mnozí ani smutní nejsou,
  protože to nedovedou.

  Slunce na zemi svítilo
  a stromy zůstaly lysé,
  lidé se na zemi milují
  a láska nenarodí se.

  Nenarodí se?

  (Těžká hodina)

  Báseň milostná

  Řeklas mi, že jenom v očích tvých je celý svět,
  že pro mě není nic, co leží mimo ně.
  V tvých očích kvetou bílé jabloně,
  oblaka plují,
  ptáci zpívají a poletují.

  Já ti věřím
  a nevěřím.
  S velikou bolestí oči tvé na kusy rozlamuji,
  aby mě poznovu obrostly řetězem duhovým.
  Pověz mi, má milá,
  - když celý svět oko tvé objímá, -
  proč jsi dopustila,
  že dělník dnes ráno s lešení spadl
  a před mýma očima
  se zabil?

  (Těžká hodina)

  Básníku, odejdi

  Básníku, odejdi!
  Zahoď vše - jen s rýčem se vrať
  a přeryj ten lán od hřbitova k obzoru!
  Zvečera zasej tu lásku a pokoru,
  aby se urodilo ráno zlaté a zářící,
  jemuž by scházeli básníci,
  protože všichni lidé
  by dovedli plakat a zpívat.

  (Host do domu)

  Dnešek

  Dnešek je jistě nesmírný zázrak,
  dotkl se vám mého srdce znenadání
  jak veliká bolest, jak veliká láska -
  a hned nastalo slavné zmrtvýchvstání,
  mnoho věcí stoupalo na nebe,
  každá čisťounká jako sedmikráska,
  a moje oči ten zázrak viděly,
  ale musely zůstati dole
  zrovna jako ti apoštolé,
  co potom se rozešli po světě do dáli
  a každému radostně říkali,
  že Pánbůh se jim zjevil jako člověk.

  (Host do domu)

  Milenci

  Na jižních domcích, na domcích z kamene
  jsme viděli věnečky květin růst,
  hlavu jsi složila tak blízko vedle mne,
  ústa máš blízko, tak blízko mých úst.

  Měsíční paprsek dnes příliš velký je,
  by naším objetím moh proplést svůj vlas,
  však celý svět bez mezí dnes dosti malý je,
  aby moh ležeti uprostřed nás.

  Na srdci milenců řve fabrik siréna,
  do tiché noci polnice zní,
  když rukama za tebou odchází, milená,
  sta věcí hranatých tiskne se k ní.

  Sta věcí hranatých z krve a kamení,
  sta bludných balvanů, v něž zaklet je květ.
  Věříš, že pěst má je ve věnce promění?
  Počkáš, -- až s tebou obejmu svět?

  (Těžká hodina)

  Nemocná milá

  To není nemocný pokojík,
  to je smutný rybník
  a já jsem utonulá
  na dně jeho dřevěném.
  Postelí mě zatížili jako těžkým kamenem,
  abych snad k oknu nevyplula,
  kde nebe se dotýká hladiny skleněné.

  Milý si možná vzpomene
  a snad mě navštíví v této hlubině.
  na židli sedne, klobouk složí na klíně,
  řekne, že venku je pěkné počasí.
  A já nemám, co bych mu dala,
  protože jsem se rozstonala
  a mé tělo je průsvitné
  jako prázdná sklenice.

  Ze všeho na světě lásky chtěla jsem nejvíce.
  Ale dnes srdcem svým
  ani jediného hladového nenasytím.
  Odpusť mi, můj milý, hříchy moje!

  (Host do domu)

  Pokora

  Stanu se menším a ještě menším,
  až budu nejmenším na celém světě.

  Po ránu, na louce, v létě
  po kvítku vztáhnu se nejmenším.
  Zašeptám, až se obejmu s ním:
  "Chlapečku bosý,
  nebe dlaň o tebe opřelo si
  kapičkou rosy,
  aby nespadlo."

  (Host do domu)

  Poštovní schránka

  Poštovní schránka na rohu ulice,
  to není nějaká lecjaká věc.
  Kvete modře,
  lidé si jí váží velice,
  svěřují se jí docela,
  psaníčka do ní házejí ze dvou stran,
  z jedné smutná a z druhé veselá.

  Psaníčka jsou bílá jako pel
  a čekají na vlaky, lodě a člověka,
  aby jak čmelák a vítr je do dálek rozesel,
  - tam, kde jsou srdce,
  blizny červené,
  schované v růžovém okvětí.
  Když na ně psaní doletí
  narostou na nich plody
  sladké nebo trpké.

  (Host do domu)

  Těžká hodina
  A. M. Píšovi

  Přišel jsem na svět,
  abych si postavil život
  dle obrazu srdce svého.
  Chlapecké srdce je písnička na začátku,
  plán pro zámek, který bys lidem jak milé dal k svátku,
  ale mužovo srdce jsou ruce a mozoly,
  které se krví svou do cihel probolí,
  aby tu stála alespoň skutečná hospoda u silnice
  pro ušlé poutníky a pro poutnice.

  Dnes je má těžká hodina.
  Chlapecké srdce mi zemřelo a sám v rakvi je vynáším,
  a zemřelým trpě, trpím i tím,
  které mi v prsou se roditi počíná.
  Dnes je má těžká hodina;
  jedno srdce jsem pohřbil a druhé ještě nemám,
  zesláblý úzkostí, zesláblý samotou
  marně se bráním studeným stěnám
  pokoje svého
  uštěpačného.

  Milenčin dopise, lampo, kniho kamarádova,
  věci zrozené z lásky, světla a víry,
  dnes při mně stůjte a třikrát mi věrnější buďte,
  když zůstal jsem na světě sirý,
  a modlete se,
  aby mi narostlo srdce statečné a nesmlouvavé,
  a věřte dnes za mě, že tomu tak bude,
  a věřte dnes za mě, že postavím
  dle obrazu jeho
  život člověka spravedlivého.

  Já mužné srdce ještě nemám,
  sám v těžké své hodině;
  a proto nevěřím.

  (Těžká hodina)

  Ukřižované srdce

  Srdce ukřižované na dřevěném kříži
  předevčírem zemřelo.
  I sňali je a do země vložili,
  slzami zalili
  a srdce vzklíčilo
  dnes ráno.

  Červený květ
  chodí po zemi a po nebi
  Pánaboha velebí
  v nevěstincích a kasárnách,
  v předměstských domcích a továrnách
  a říká celému světu:

  "Jsem láska a kvetu
  ranou otevřenou,
  aby všichni nevěřící,
  železným životem rozbití,
  mohli v ni prsty vložiti."

  (Host do domu)

  Věci

  Miluji věci, mlčenlivé soudruhy,
  protože všichni nakládají s nimi,
  jako by nežily,
  a ony zatím žijí a dívají se na nás
  jak věrní psi pohledy soustředěnými
  a trpí,
  že žádný člověk k nim nepromluví.
  Ostýchají se první dát do řeči,
  mlčí, čekají, mlčí,
  a přeci
  tolik by chtěly trochu si porozprávět!

  Proto miluji věci
  a také miluji celý svět.

  (Host do domu)

  back for good

  © jr 1002-4002