Sándor Petöfi

Moje písně

Zamyšlen často dlouze přemítám,
a o čem myslím, dobře nevím sám,
celičkou vlast svou v duchu přelétám,
i zem a svět k nejzazším končinám.
A moje písně, tehdy zrozené,
jsou sluncem rozesněné duše mé.

Snad místo abych žil pro klamné sny,
měl bych žít raděj pro budoucí dny
a dbát...ech, nač se trápit starostí?
Což někdy dobrý Bůh mne opustí?
A moje písně, tehdy zrozené,
jsou motýlími křídly duše mé.

Když někde hezké děvče čeká mě,
zakopu starosti své do země
a v oči hluboce jí pohlédnu
jak hvězda padlá k jezernímu dnu.
A moje písně, tehdy zrozené,
jsou polní růží lásky duše mé.

Miluje mne? - z radosti musím pít!
Nemiluje? - žal nutno utopit!
A kde je pohár plný po okraj,
tam v bujné náladě se rodí ráj.
A moje písně, tehdy zrozené,
jsou duhou opojené duše mé.

Však zatímco sám zvedáš číši svou,
národům řinčí pouta na rukou;
a jako veselý je cinkot skla,
tak smutně chřestí pouta otrocká.
A moje písně, tehdy zrozené,
jsou mračny zarmoucené duše mé.

Proč jen to snáší porobený lid?
Proč nevstane svá pouta rozlomit?
Čeká snad boží milost od nebes,
až těžká pouta rozhlodá mu rez?
A moje písně tehdy zrozené,
jsou blesky rozhněvané duše mé.

back for good

© jr 1002