Rabíndranáth Thákur

Česání ovoce - ukázky

    I.
Rozkaž mi, a očesám ovoce, abych je přinesl v plných koších na tvůj dvorek, ač něco již přišlo na zmar a něco ještě nedozrálo.
Jeť roční doba přetížena svou plností a ve stínu kvítí pastýřova píšťala.
Rozkaž mi, a pustím se s lodí přes řeku.
Březnový vítr je vrtošivý, dráždí liknavé vlny k reptání.
Zahrada vydala všechno a v umdlené večerní hodině ozvalo se volání z tvého domu na pobřeží, zatím co slunce zapadá.

    II.
Když jsem byl mlád, byl můj život jako květ, květ, který dává několik plátků ze svého nadbytku, když přijde jarní vánek prositi k jeho dveřím, a nepocítí ztráty.
Nyní, na sklonku mého mládí, je můj život jako plod, který nemá čeho šetřiti a čeká, aby se obětoval úplně s celým břemenem své sladkosti.

    III.
Je letní slavnosti jen pro svěží květy a nikoli též pro uschlé listí a zvadlé kvítí?
Je píseň moře v souzvuku jen s vlnami stoupajícími?
Nezpívá též s vlnami, které klesají?
Tam, kde stojí můj král, jsou do koberce vpředeny drahokamy, ale i hlína čeká trpělivě, až se jí dotkne jeho noha.
Jen málo je moudrých a velkých, kteří sedí s mým Mistrem, on však vzal pošetilého do svého objetí a učinil mne provždy svým služebníkem.

    IV.
Procitla jsem a nalezla jeho list s jitrem.
Nevím, co píše, neboť neumím čísti.
Nechám moudrého muže o samotě s jeho knihami, kdo ví, mohl-li by mi list přečísti.
Přidržím jej k čelu a přitisknu k srdci.
Až noc ztichne a hvězdy vyjdou jedna po druhé, rozložím jej na klíně a budu tiše seděti.
Ševelící listí přečte mi jej hlasitě, šumící proud mi jej přednese a sedm moudrých hvězd mi jej zazpívá z oblohy.
Nemohu nalézti, co hledám, nemohu pochopiti toho, co bych chtěla věděti, avšak tento nečtený dopis ulehčil mým břemenům a proměnil mé myšlenky v písně.

- - -
Větve podél cesty stojících vzdychaly pod tíhou květů.
Veselé zvuky flétny zalétaly sem z dáli v teplém jarním vzduchu.
Obyvatelé města vyšli do lesů na slavnost květů.
Z vrcholků oblohy hleděl měsíc v úplňku na stíny tichého města.
Mladý asketa procházel se opuštěnou ulicí, nahoře, ve větvích mangového stromu kvíleli láskou choří ptáci písně své bezesné noci. Upagupta prošel branami města a stanul pod hradební zdí.
Která to žena leží ve stínu zdi u jeho nohou, zachvácená černým morem, tělo pokryté vředy, spěšně vyvržená z města?
Asketa k ní usedl, položil její hlavu na klín, chladil jí rty vodou a potíral rány balzámem.
"Kdo jsi, ty milosrdný," tázala se žena.
"Konečně přišel čas, abych tě navštívil, a tu jsem," odpověděl mladý asketa.

back for good

© jr 2002