Charles Baudelaire (1821-1867)

Co povíš večer dnes

Co povíš večer dnes, duše osamělá,
co, srdce zvadlé již, dnes večer povíš té,
která, tak líbezná, tak laskavá, tak vřelá,
svým pohledem zas náhle křísí tě?

Své pýše dáme pět jen samou chválu o ní,
nic není sladšího než v její moci být,
nehmotné tělo jí andělskou vůní voní
a její pohledy nás oblékají v třpyt.

Nechť je to za noci a stranou všeho hluku,
nechť je to v ulicích a v nejhustějším shluku
zjev její plápolá jak plamen pochodně.

"Jsem krásná", říkává, "a poslyšte mé přání!"
"Milujte napříště jen Krásno kvůli mě.
Jsem strážným andělem, jsem Můza, Vaše paní."

back for good

© jr 1002