Svatopluk Čech (1846-1908)

Básník a prozaik, představitel tzv. školy národní. Studoval práva, byl advokátním koncipientem, později se věnoval výhradně literatuře. Chtěl se vyslovovat jako "věštec národa" v době otřesů národních, politických a sociálních. Jistotu nalézal v hodnotách venkova a domova, národního a slovanského cítění a české historie.
V jeho básnickém díle byla výrazně zastoupena epika. Psal rozsáhlé epické skladby (Husité na Baltu - historický zpěv - vzpomínka na slavnou minulost českého národa; Bouře - "mořská fantazie" - líčí loď, která ztroskotá v bouři - představa očistné bouře, ať už přírodní nebo v lidských vztazích; Adamité - zničení adamitské sekty žižkovým vojskem - drama poražené revoluce, příčinou je vnitřní nejednota; Evropa /1878/; Slávie /1882/ - alegorické básně se symbolem lodi a motivem vzpoury: v prvním případě vzpoura revolucionářů pro vnitřní nejdenotu ztroskotá, ve druhém případě je vzpoura lodníků potlačena smířením a sjednocením Slovanů; Ve stínu lípy - sbírka veršovaných novel: oslava domova, rodného kraje, vlastenectví; Lešetínský kovář - pronikání průmyslového podnikání na vesnici, odpor lidových sil proti narůstajícímu tlaku německého kapitálu; Václav z Michalovic, Dagmar) a básnické satiry (Petrklíče, Hanuman, Kratochvilné historie o ptáku Velikánu Velikánoviči).
V lyrice se soustředil na politickou problematiku (Jitřní písně (Dosti nás); Nové písně (Podzemní hlas - věštba revoluce, Hrdina budoucnosti - přivítán dělník jako hrdina budoucnosti); Písně otroka /1895/ - vrchol politické lyriky, celkově pro politickou lyriku charakteristické výzvy k národní hrdosti, nadšení a zmužilosti, boj proti pocitům malosti, poraženectví, nesvornosti, obžaloba otrockého ducha, nesvobody, ponížení, výzva ke vzpouře, oslava nového svobodného světa). V próze vytvořil množství drobných črt, povídek a fejetonů (např. Jestřáb kontra Hrdlička, Jabloň) a proslavil se tzv. broučkiádami (Pravý výlet pana Broučka do měsíce, Nový epochální výlet pana Broučka tentokráte do XV. století, Matěj Brouček na výstavě).

Písně otroka

         XI
Vizte, na mozol mé dlaně
náhodou si motýl sedá,
křídla skvoucí kloní, zvedá,
a já hledím zadumaně
na tu břitkou protivu:
na pleť drsnou, svrasklou, temnou,
plnou jizev práce krušné,
a ty lehké tvary vzdušné,
barev skvostných září jemnou
oko zvoucí k obdivu.

Nenadálý vzácný hoste,
ustrojený v zář a duhu,
milče kvetoucího luhu,
bytí tvé, ó živý skvoste,
jeden za rozkoší let:
tančíš jenom po své zvůli
v modru volném, v teplém jase,
v lásky hrách a věčném kvase,
k němuž v nektar svůj ti zdůly
kyne sterý zářný květ.

Zatím v poutech ruka moje
z jitra k noci každé chvíle
lopotí se v krušném díle,
večně splývá ručej znoje
s čela, jež se kloní v prach;
jako v pluhu skot se vleku
pod ranami kruté pěsti,
neznám požitku ni štěstí,
neznám životního vděku,
znám jen péči, žal a strach.

A přec nezávidím tobě,
motýle, tvůj život hravý,
požitku rej kolotavý,
ve zlata i nachu zdobě
stálý tanec lučinou.
Nechtěl bych jen sníti líně,
za rozkoší jen se honit,
osud náš: pot v půdě ronit,
po zdárných jen činech v klíně
ruce sladko spočinou.

Rád bych volnou, čestnou prací
ducha napínal i paže,
prací, již hlas vlastní káže,
která pracovníku splácí
žitím hodným člověka;
prací, která k dobru čelí,
z níž by vzaly plody zlaté
bytosti s mým srdcem spjaté,
lid můj, vlast, sbor lidstva celý,
budoucnost i daleká.

Ale kletba práce tato
ujařmená, ponížená,
znesvěcená, znevážená,
kterou rámě, poutem spjato,
koná v důtek svistění,
která pro jiného vije
rozkošnictví mrzké kvítí,
jíž on za mzdu v čelo ryje
korunu z všech trnů žití
a své moci znamení.

back for good

© jr 0002-2002