Alkohol v práci

Proč je potřeba podporovat užívání alkoholu v pracovní době :

 1. Snižuje se stres.
 2. Vzniká stimul chození do práce.
 3. Vztahy se stávají více důvěrnými.
 4. Snižují se náklady na topení.
 5. Snižuje se počet stížností na nízký plat.
 6. S větší racionálností se využívá pracovní doba.
 7. Podřízení se zdržují v práci do pozdního večera.
 8. Zaměstnanci říkají, to co mají na mysli, nikoli co chce slyšet vedení.
 9. Snižuje se potřeba služebních automobilů.
 10. Zkracují se dovolené: zaměstnanci raději chodí do práce.
 11. Mezi kolegy se zlepšuje subjektivní pohled na druhého.
 12. Obědy v jídelně se stávají mnohem chutnější.

back for good

© jr 4002