Starý arab píše synovi

Starý srab žije již přes 40 let v Chicagu. Moc rád by na své zahradě pěstoval brambory a zeleninu, ale je zde sám a cítí se již starý a slabý.
Jeho syn studuje v Paříži a otec se rozhodně napsat mu e-mail:

Milý Ahmede,
jsem moc smutný, že nemůžu na své zahradě pěstovat brambory. Vím, že kdybys zde byl, pomohl bys mi zahradu zrýt. Mám tě rád.
Tvůj otec

Obratem obdrží odpověd:

Milý otče,
prosím tě, nedělej v žádném případě na zahradě cokoli!!!
Schoval jsem tam "tu věc". Taky tě mám rád.
Ahmed

Jen pár hodin nato obklíčí dům starého muže americká armáda, námořníci, FBI a CIA. Přeorávají a přerývají zahradu kousek po kousku, prohlížejí každý milimetr, ale nenajdou nic. Rozčarováni se opět stahují...
Týž den dostal starý muž ještě jeden e-mail od syna:

Milý otče, jistě je nyní zahrada kompletně zryta a můžes zasázet své brambory. Víc pro tebe z takové vzdálenosti nemůžu udělat.
Mám tě rád.
Ahmed

back for good

© jr 6002