Federico Andahazi (6.6. 1963)

Argentinský autor maďarské modré krve. Než se stal slavným díky své novele Anatom, studoval psychoanalýzu, četl světové autory, jezdil na silných motocyklech, do rána hrával kulečník, diskutoval o Freudovi a Nietzschem, psal kratší literární útvary. Nyní k těmto činnostem přidal autogramiády a čestná hostování na knižních veletrzích po celém světě.

Anatom - ukázka

Havran - II

.. věděl, čí byla vnitřnost, kterou mu pán nabídl předchozího dne, poznával pach kočky, která až do včerejška oddaně sedávala na pánově klíně, a viděl, jak stejná ruka, která zvíře hladila a krmila, je pak kuchala a pitvala.

Prší - I

Matěj Kolumbus sedí za svým pultem a dívá se, jak za malým okénkem nad nízkým čelem jeho lůžka padá déšť. Prší na deset zdvojených věží basiliky a na louky, které se táhnou po nezřetelném obzoru. Padají droboučké kapky, pod nimiž sotva vlhne zem. Prší jemně a vytrvale a déšť je dotěrný jako nepříjemná myšlenka a neodbytný jako pochybnost. Jako představa. Jako tajemství. Jako tisíciletý déšť. Pozvolný, umírněný déšť. Františkánský déšť. Lehounce prší na střechy a ptactvo a sochy svatých. Prší jako vždy na chudé. Prší pomalu, ale nepřetržitě a déšť myje kamenné nohy tmářských světců.
Nemusí to být dnes ani zítra. Někdy, za pár dní, vzplanou černé pochodně, jimiž se podpalují hranice dříví.
Avšak dnes prší. Prší drobně a vytrvale. Prší jako znamení a jako věštba. Šumí zdrženlivý déšť, jenž alespoň ochladí popálené maso. Mží na venkovany, kteří živí opata, a mží na štolu Pavla III. Prší na Vatikán. Prší vlažný, dychtivý déšť. Padají kapky, které jako maličké mužské údy pronikají pod upnuté výstřihy řádových sester. Prší blahodárný latinský déšť.
Matěj Kolumbus sleduje tento podzimní déšť. Prší a z útrob bahnité země vystupují poklady antiky. Prší déšť dávných věků. Pod nohama raší antická nádhera. Prší a silou deště odplouvá historická půda, místo níž země vyvrhuje mramor, knihy a mince. Všechno, co se nachází na povrchu, je proti tomu prachsprostě obyčejné. Pod mlatem ušlapaných cest, které pokrývá staletý prach, pod ubohými vesnicemi omývá voda třpytivou říši. Prší a z útrob země povstává dobro, krása a pravda. Prší a pouhou silou deště se v bláto rozpadají těla vojevůdců a na jejich místě opět ožívají duchové Scipiona a Fabia.
Vypovězen ze své sladké objevené pevniny, ze svého ráje, a vehnán do vlastní pracovny, daleko předaleko od své Ameriky, své vlasti, dívá se Matěj Kolumbus, jak venku prší.
Nestane-li se zázrak, dívá se anatom na poslední déšť svého života.

Trojice - III

To, co uviděl Matěj Kolumbus, když vkročil do komnaty Mony Sofie, dalo ztuhnout krvi v jeho žilách. Zhrozil se. Sáhla na něj apokalypsa. Nastal konec světa.
Komnata nesnesitelně páchla. Na posteli leželo trpící a zubožené tělo, kostra s několika zbytky tlejícího masa, šedozelené tělesné ostatky poseté zarudlou vyrážkou. Matěj Kolumbus pokročil dále podél stěny. V této živoucí mrtvole poznal Monu Sofii jen podle smaragdově zelených sítnic jejích očí, jež nyní vystupovaly z obličeje a dodávaly mu výraz šílenství.
Ani jako zkušený lékař nikdy neviděl nemocného v tak pokročilém stádiu syfilidy. Odhalil přikrývku a spatřil to, co nelze uvidět ani v otevřeném hrobě. Nohy se zvířecky pevnými stehny, vyhlazenými jako dřevo, byly už jen dvěma nepotřebnými kostmi. Ruce s dlaněmi tak drobnými, že snad nemohly obejmout mužský úd, byly jako dvě podzimní větve. A ty bradavky, jež měly kdysi průměr a hebkost korunního lístku květiny - pokud vůbec existoval květ průměru a hebkosti bradavek Mony Sofie ...
Matěj Kolumbus se usadil na rám lůžka, pohladil její tenké a ztuhlé vlasy a přejel dlaní její zbrázděné čelo.
Matěj Kolumbus plakal. Ne lítostí. Ne ze soucitu. Plakal tak, jak pláčou zamilovaní. Miloval každé zákoutí onoho nemocí znetvořeného těla. Velmi jemně uchopil její kotníky a oddělil je od sebe. Uviděl suchý, povadlý klín, který se podobal ústům bezzubé stařeny, pootevřel jej a pohladil její Amor Veneris. Pohladil jej měkce, láskyplně, něžně. Plakal touhou a svíralo se mu hrdlo.
"Má lásko," říkal v duchu.
..

doslov a ukázky použity z knihy:
Andahazi, F.: Anatom, přel. Jan Mattuš, vyd. JOTA, Brno, 1999

back for good

© jr 1002